Grønbog om grænseregion på trapperne

Finns billede
10. maj 2016 lancerer Femern Belt Development en Grønbog om at bo og arbejde i en grænseregion i forbindelse med et arrangement på Factory Lodge i Holeby. 

Præmissen for grønbogen er, at det er en forudsætning for vækst og øget beskæftigelse i regionen, at der sker en integration på det mellemfolkelige plan. Derfor er der brug for, at man på dansk side af Femern Bælt-regionen kommer til at "kende sig selv" - altså hvad er det for potentialer vi har at bygge Femern bælt-regionen på?

Grønbogen:

To virksomhedsnetværk går i samarbejde

Finns billede

De to netværk, Femern Service Partners (FESPA) og Network Zealand, har etableret et samarbejde med henblik på egentlig sammenlægning fra 1. januar 2017.

De to netværk har 42 medlemsvirksomheder, som allerede nu markedsfører sig samlet og har den fremtidige strategi under udvikling.

Begge netværk understreger ønsket om større volumen og dermed øget styrke som baggrund for samarbejdet.

Status på Femern Bælt-forbindelsen

Finns billede

Femern Belt Development afvikler tirsdag 5. april et Videnklynge møde, der gør status på Femern Bælt-projektet:

Hvad betyder det, at Femern A/S kan skrive kontrakter med de konsortier, som skal bygge Femern Bælt forbindelsen, og hvad betyder det, at Banedanmark kan gå i gang med opgradering af banen fra Ringsted til Nykøbing F?
Det vil mødet, der finder sted på VUC Storstrøm, Nykøbing F. Kl. 14-16 forsøge at give svarene på gennem disse indlæg:

Netværket Syd bliver landsdækkende

Finns billede

Fra at være et regionalt netværk etableret i 2011 for fortrinsvis små og mellemstore virksomheder i Regional Sjælland bliver Netværket Syd i løbet af 2016 landsdækkende og skifter navn til Building Network.
Det sker som en konsekvens af, at netværket har fået stadigt flere og større virksomheder som medlemmer.
Hvor Netværket Syd som udgangspunkt fortrinsvis havde sigte på Femern Bælt projektet, ændredes fokus mod større bygge- og anlægsprojekter også uden for Region Sjælland i takt med udsættelsen af tunnel-byggeriet.

MT Højgaard vinder Banedanmark-kontrakt

Finns billede
Byggeplads

MT Højgaard får opgaven med opførelse og udbygning af 52 vej- og sporbærende broer med option på yderligere fire broer på Ringsted-Femern Banen

Banedanmark har evalueret bud fra tre tilbudsgivere og valgt at tildele MT Højgaard opgaven med opførelse og udbygning af 52 vej- og sporbærende broer med option på yderligere fire broer på Ringsted-Femern Banen med henblik på kontraktindgåelse i slutningen af marts.

Broarbejderne er en del af den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland. 

Skarp konkurrence
Jens Ole Kaslund, projektdirektør for Ringsted-Femern Banen, udtaler:

De skal bygge Femern Bælt-tunnelen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern A/S har udpeget de entreprenører, der skal bygge Femern Bælt-tunnelen, når de tyske myndigheder har sagt god for projektet. Feltet af entreprenører er internationalt sammensat.

Forligskredsen bag den faste Femern-forbindelse har fredag 4. marts givet Femern A/S mandat til at udpege de foretrukne bydere på de store tunnelkontrakter med henblik på at indgå betingede kontrakter senest medio maj 2016.

Betingede kontrakter indebærer, at der underskrives en endelig og bindende anlægskontrakt med de vindende entreprenører, men dog således, at selve anlægsarbejdet først bliver påbegyndt, når der foreligger en tysk byggetilladelse. Kontrakterne løber frem til udgangen af 2019 med mulighed for genforhandling på det tidspunkt.

Grønt lys for Femern Bælt-forbindelsen

Finns billede

Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen bestående af regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har fredag den 4. marts 2016 indgået en politisk aftale om det videre forløb for Femern Bælt-projektet.  Aftalen indebærer, at Femern A/S kan forhandle om betingede kontrakter med de foretrukne entreprenører på de fire store anlægsentrepriser.

Positiv stemning for Femern-forbindelsen

Finns billede

Forligspartierne bag Femern Bælt-projektet vender tommelfingeren op og mødes fredag for at træffe den endelige afgørelse om tunnelens fremtid.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) ser positivt på Femern Bælt-tunnelens fremtid.

Det siger han efter et møde i Transportministeriet tirsdag med trafikordførerne fra partierne bag Femern-forbindelsen.

”Nu skal vi endeligt finde ud af, om vi tror fuldstændig på projektet, og vi skal derfor lige have nogle ting på plads. Vi skal finde ud af, om vi tror på, at miljøgodkendelsen kommer på et tidspunkt, som giver mening i forhold til omkostningerne i det”, siger Hans Christian Schmidt.

Femern A/S klar med opdateret ansøgning

Finns billede

Femern A/S har 29. februar indleveret en samlet opdatering af den 11.000 sider lange ansøgning om de tyske bygge- og miljøtilladelser til den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel.

I oktober 2013 afleverede Femern A/S en 11.000 sider lang ansøgning om administrativ byggetilladelse i Tyskland. Efter omfattende høringsprocesser i Slesvig-Holsten i 2014 og 2015 har Femern A/S i et godt og konstruktivt samarbejde med delstatsmyndigheden LBV Lübeck opdateret ansøgningen og indleveret den i dag til den uafhængige godkendelses- myndighed i Kiel. Dermed er de tyske frister overholdt.

Tysk borgerinitiativ for Femern-tunnel

Lines billede

Beltoffen er det første tunnel-positive borgerinitiativ på tysk side.

I Tyskland er nogle borgere og virksomheder blevet trætte af den alt for ofte negative omtale af Femern Bælt-tunnelen. Derfor har de oprettet en forening, som hedder Beltoffen. ”Belt” står for Bælt og ”offen” er en kort skrivemåde for offensiv. Foreningen ønsker at sætte fokus på de muligheder, som den faste forbindelse til Danmark vil give.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket