350 mødes til Femern business-konference

Finns billede

Præcis kl. 10 i dag åbnede den første Fehmarn Link Business Conference med 350 deltagere i Factory Lodge i Holeby.

55 virksomheder og organisationer er endvidere repræsenteret med business-stande.

”Den store deltagelse vidner om den betydelige interesse, der er hos både tyske og danske virksomheder for de store bygge- og anlægsprojekter samt behovet for konstant at være opdateret.”

Stor interesse for Femern business-konference

Finns billede

 180 deltagere er foreløbig tilmeldt den første Fehmarn Link Business Conference, der finder sted i Holeby 8. juni, og 40 virksomheder har ind til nu tilmeldt sig konferencen med stande.

 Konferencen har fokus på de forretningsmuligheder, der tegner sig for små og mellemstore virksomheder på den kommende Femern Bælt-forbindelse og på opgradering af jernbanestrækningen Ringsted-Nykøbing Falster.

 På konferencen får deltagerne ikke mindst mulighed for at møde repræsentanter fra de vindende konsortier på de store anlægsopgaver.

Folkemøde-telt spækket med liv og information

Finns billede

Teltet på den yderste kant af Ydermolen på Allinge Havn vil syde af aktivitet alle fire dage, når Folkemødet på Bornholm for 6. gang afvikles 16.-19. juni.

I teltet har Femern Belt Development samlet samarbejdspartnerne Femern A/S, Banedanmark, Viadania samt Lalandia.

Sammen har de kreeret en spraglet palet af aktiviteter for de forventede mange besøgende, bl.a. spændende og aktuelle debatter, kontant information, rollespil, tunnelbygning i miniformat og mingling.

Grønbog om udfordringer i en ny grænseregion

Lines billede

En ny dynamisk grænseregion ser dagens lys

Den kommende faste Femern Bælt-forbindelse medfører ikke blot en ny og forbedret transportvej over Østersøen for varer og for mennesker.

Perspektivet er langt større: Den vil bane vejen for en ny dynamisk grænseregion i Europa.

Forbindelsen rejser nye udviklingsperspektiver og skaber grundlaget for hidtil usete muligheder for vækst og udvikling i kraft af øget samhandel, nye kulturelle relationer, udbygget turisme, flere arbejdspladser og ny bosætning.

Aarsleff skal bygge bro over Masnedsund

Finns billede

Aarsleff har indgået kontrakt med Banedanmark på opførelsen af en ny jernbanebro over Masnedsund mellem Vordingborg og Masnedø, oplyser selskabet.

Den eksisterende klapbro over sundet bliver låst fast og skal fremover udelukkende være en vejbro. Tæt op ad denne anlægges en ny jernbanebro som en fast betonbro til to jernbanespor. Broen, som opføres som en 6-fags bro, bliver 200 meter lang, 14 meter bred og får en gennemsejlingshøjde på 5 meter.

Femern-konference åben for tilmelding

Finns billede

Programmet for den dansk-tyske Fehmarn Link Business Conference 8. juni er klar, og det er nu muligt at tilmelde sig samt at bestille en stand på konferencen.

På konferencen får deltagerne mulighed for at møde repræsentanter fra de vindende konsortier.

 “Vi er meget glade for, at de internationale entreprenørkonsortier og de danske entreprenører deltager i konferencen. Det giver os alle mulighed for at lære de virksomheder at kende, som skal stå for realiseringen af Femern Bælt projektet,” siger Stig Rømer Winther.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket