Høringsmøder om Femern afsluttet

Finns billede

De er forløbet godt og hurtigere end forventet, siger Femern A/S om høringsmøderne i Kiel, der især havde deltagele af tyske miljhøorganisationer og Scandlines.

19. november afsluttede den tyske høringsmyndighed (LBV-Kiel) den sidste række af høringsmøder i forbindelse med myndighedsbehandlingen af Femern-projektet, oplyser Femern A/S.

Høringsmøderne har givet privatpersoner, interesseorganisationer og virksomheder mulighed for at diskutere den 11.000 sider lange projektansøgning og de skriftlige høringssvar, der fremkom i forbindelse med den lovpligtige høring hen over sommeren 2014.

Erhvervssamarbejde vælger ny formand

Finns billede

Det dansk-svensk-tyske samarbejde i Fehmarnbelt Business Council står fortsat bag Femern Bælt projektet og kræver det fremmet på alle niveauer.

 

Det dansk-tysk-svenske erhvervssamarbejde Fehmarnbelt Business Council (FBBC) har valgt ny formand.

Direktør i Industri- og Handelskammeret i Schwering, Siegbert Eisenbach, skal stå i spidsen for FBBC de kommende to år.

Samtidig er direktør i Dansk Industri, Michael Svane, valgt om stedfortrædende formand.

Begge valg skete på FBBC´s samling i Hamborg 17. november.

Femern Belt Development laver grønbog om grænseregion

Finns billede

Arbejdsgrupper skal idenficiere nogle af de centrale emner, der skal være bærende for den grænseregionale dialog frem til åbningen af den faste Femern Bælt forbindelse.

Inden for en periode på ca. 10 år bliver Lolland ”landfast” med det nordlige Tyskland. Åbningen af Femern-forbindelsen knytter Skandinavien og Europa tættere sammen og vil umiddelbart danne nye trafikstrukturer i det østlige Danmark.

Den faste forbindelse vil dog ikke kun ændre trafikstrukturerne i Østdanmark. Den faste forbindelse vil også påvirke strukturerne på en række andre områder, som f.eks. kultur-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.

Videnklynge mødes om arbejdsmarkeds-konsekvenser

Finns billede

7. december redegør regionsrådsmedlem, Jan Hendeliowitz (S) og EUC Sjællands direktør, Astrid Dahl for udfordringer og muligheder i af de store anlægsprojekter. 

Femern Belt Development har talt med mange kommuner og erhversråd i Region Sjælland i løbet af året. Vi har fundet ud af, at medarbejderne der efterspørger mere viden og information om de kommende store bygge- og anlægsarbejder. Der er stor interesse for at drøfte de potentielle effekter og erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder i den sammenhæng. Der kan være brug for at indarbejde de nye muligheder, som anlægsprojekterne giver, i de kommunale handlingsplaner.

COWI: Trafikprognosen for Femern er realistisk

Finns billede

COWI har gennemført en uafhængig kvalitetssikring af trafikprognosen, der ligger til grund for de finansielle beregninger af Femern Bælt-projektet. Konklusionen er, at prognosen giver et realistisk bud på vejtrafikken på forbindelsen.

Trafikprognosen udgør et helt centralt element i det samlede beslutningsgrundlag for Femern Bælt-projektet. Transport- og Bygningsministeriet har derfor ladet COWI foretage en ekstern kvalitetssikring af trafikprognosen.

Kvalitetssikringen fokuserer på vejtrafikken, da indtægterne herfra udgør hovedparten af de kommende indtægter efter åbning af forbindelsen.

Forudsætningerne rimelige
COWI konkluderer blandt andet, at:

Femern-protesterende til maratonmøde i Kiel

Finns billede

Omkring 3.100 tyske indsigelser mod tunnel-projektet fremlægges offentligt i Kiel

Fra mandag 9. november og op til 12 dage frem fremlægger naturbeskyttelsesorganisationer, andre foreninger og privatpersoner de indsigelser, de har fremført mod den kommende faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, Femern Bælt-forbindelsen.

Det sker ved offentlige møder i Halle 400 i Kiel, arrangeret af Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) i Kiel.

I Tyskland er indkommet omkring 3.100 indsigelser mod det ansøgningsmateriale, bygherren – Femern A/S – har udarbejdet om det store anlægsprojekt. På dansk side har der kun været 30 indsigelser.

Store byggeprojekter sætter arbejdsmarkedet under pres

Finns billede

Bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland kan få svært ved at rekruttere arbejdskraft inden for en række fagområder, viser ny COWI-analyse.

De nuværende og kommende store bygge- og anlægsopgaver i Østdanmark sætter arbejdsmarkedet i Region Sjælland under pres.

Virksomhederne i byggebranchen kan få vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft fra en række fagområder. Det fremgår af en ny analyse fra COWI udført for Region Sjælland.

Trafikministre mødes om Femern Bælt-forbindelsen

Finns billede

Den slesvig-holstenske transportminister Reinhard Meyer giver forligskredsen bag Femern Bælt-projektet en aktuel status for den tyske myndighedsgodkendelse 

Fredag den 2. oktober besøger den slesvig-holstenske transportminister Reinhard Meyer København.  
I den forbindelse vil han give forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen en aktuel status for den tyske myndighedsgodkendelse og informere om forløbet i den tyske myndighedsproces.  

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development søger en erfaren projektleder