Folkemøde-telt spækket med liv og information

Finns billede

Teltet på den yderste kant af Ydermolen på Allinge Havn vil syde af aktivitet alle fire dage, når Folkemødet på Bornholm for 6. gang afvikles 16.-19. juni.

I teltet har Femern Belt Development samlet samarbejdspartnerne Femern A/S, Banedanmark, Viadania samt Lalandia.

Sammen har de kreeret en spraglet palet af aktiviteter for de forventede mange besøgende, bl.a. spændende og aktuelle debatter, kontant information, rollespil, tunnelbygning i miniformat og mingling.

Grønbog om udfordringer i en ny grænseregion

Lines billede

En ny dynamisk grænseregion ser dagens lys

Den kommende faste Femern Bælt-forbindelse medfører ikke blot en ny og forbedret transportvej over Østersøen for varer og for mennesker.

Perspektivet er langt større: Den vil bane vejen for en ny dynamisk grænseregion i Europa.

Forbindelsen rejser nye udviklingsperspektiver og skaber grundlaget for hidtil usete muligheder for vækst og udvikling i kraft af øget samhandel, nye kulturelle relationer, udbygget turisme, flere arbejdspladser og ny bosætning.

Aarsleff skal bygge bro over Masnedsund

Finns billede

Aarsleff har indgået kontrakt med Banedanmark på opførelsen af en ny jernbanebro over Masnedsund mellem Vordingborg og Masnedø, oplyser selskabet.

Den eksisterende klapbro over sundet bliver låst fast og skal fremover udelukkende være en vejbro. Tæt op ad denne anlægges en ny jernbanebro som en fast betonbro til to jernbanespor. Broen, som opføres som en 6-fags bro, bliver 200 meter lang, 14 meter bred og får en gennemsejlingshøjde på 5 meter.

Femern-konference åben for tilmelding

Finns billede

Programmet for den dansk-tyske Fehmarn Link Business Conference 8. juni er klar, og det er nu muligt at tilmelde sig samt at bestille en stand på konferencen.

På konferencen får deltagerne mulighed for at møde repræsentanter fra de vindende konsortier.

 “Vi er meget glade for, at de internationale entreprenørkonsortier og de danske entreprenører deltager i konferencen. Det giver os alle mulighed for at lære de virksomheder at kende, som skal stå for realiseringen af Femern Bælt projektet,” siger Stig Rømer Winther.

Tilbud om skræddersyede delegations-besøg

Finns billede
EASJ-studerende besøger udsigtsplatformen ved Rødbyhavn

Femern Belt Development tilbyder delegationer fra ind- og udland, studerende og andre gæster skræddersyede programmer i forbindelse med besøg ved Femern-forbindelsen og de fremskudte anlægsopgaver.

På en blæsende solskinsdag i slutningen af april havde vi besøg fra studerende fra uddannelsen: PBA i Innovation & Entrepreneurship, Erhvervsakademi Sjælland (EASJ Næstved)

Projektleder Jesper Bille, Femern Belt Development gav en kop kaffe på Råhavegård, fortalte om det store projekt og blev overvældet af mange gode spørgsmål fra de studerende.

Nogle af de besøgende, som går på 2. semester har fortalt om deres oplevelser:

Grænsegrønbog præsenteres 10. maj

Lines billede

Femern Belt Development har lavet en grønbog om at arbejde og bo i en grænseregion. Grønbogen skal skabe debat om at leve i den kommende Femern Bælt-region.

Vi præsenterer grænsegrønbogen på et seminar tirsdag den 10. maj 2016 kl. 14-17.30 på Factory Lodge, Fabriksvej 2, 4960 Holeby.

Vi indbyder alle til at deltage, fordi vi gerne vil nå ud til en bred gruppe af borgere. Vi planlægger en dag med spændende oplæg og dialog om, hvilken type udvikling vi ønsker med den nye regionsdannelse, og hvordan vi hver især kan være med til at påvirke regionen.

Femern Bælt-regionen er en realitet, selvom den faste forbindelse endnu ikke er bygget. Men hvad er Femern Bælt-regionen? Hvilken geografi dækker den? Hvordan vil den nye regionsdannelse påvirke vores liv? Hvilke værdier og normer bringer ”vi” og ”de” ind i regionen?

Mere tysk viden til Femern-projektet

Finns billede

Sund & Bælt-bestyrelsen udvides og tilføres nye kompetencer.  

- Jeg er glad for, at vi med Peter Frederiksen har fået en formand, som gennem sit arbejde i Hamburg Süd og A.P. Møller–Mærsk har et indgående kendskab til transportmarkedet og hermed til vigtigheden af transportkorridorer mellem Danmark og Tyskland, tyske forhold og til betydningen af international samhandel, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

Regeringen har besluttet, at Peter Frederiksen vælges som ny formand for bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, og at bestyrelsen udvides fra de nuværende 7 medlemmer til 9 medlemmer, oplyser Transport- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

Peter Frederiksen erstatter den tidligere bestyrelsesformand, Henning Kruse Petersen, som tidligere på året meddelte, at han trækker sig som formand og udgår af bestyrelsen. 

Dansk-tysk arbejdsmarked styrkes

Finns billede

Det dansk-tyske arbejdsmarked skal styrkes gennem en række strategiske tiltag.
Det blev resultatet af en workshop 12.04 med deltagelse af 50 beslutningstagere fra ni tyske byer og kredse samt Region Syddanmark og Region Sjælland, der mødtes for at drøfte det fælles arbejdsmarked i den dansk-tyske Interreg-region.

Dansk-tysk erhvervs-konference 8. juni

Finns billede

”Vi vil forsyne virksomhederne med opdateret information om status og udvikling på anlægsprojekterne og belyse konsortiernes og entreprenørernes forventninger til samarbejdet med danske og tyske underleverandører,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Fehmarn Link Business Conference 2016 finder sted 8. juni i Holeby på Lolland med fokus på de forretningsmuligheder, der tegner sig for små og mellemstore virksomheder på den kommende Femern Bælt-forbindelse og på opgradering af jernbanestrækningen Ringsted-Nykøbing Falster.

Bag initiativet står Femern Belt Development i samarbejde med fire industri- og handelskamre i Nordtyskland (Flensborg, Lübeck, Kiel og Schwerin) samt Dansk Industri, Dansk Byggeri og Dansk Erhverv. 

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket