Borgmestrene Martin Damm, Kalundborg og Holger Schou Rasmussen, Lolland går i samarbejde. Foto: Business LF

30. januar 2024 - 

Lolland og Kalundborg – to yderkommuner i Region Sjælland – har lagt grunden til et samarbejde om de enslydende positive udfordringer, de står midt i.
Femern-projektet på Lolland og Novo Nordisk´s gigant-investeringer i Kalundborg skaber forventninger i begge kommuner om vækst og udvikling bl.a. i form af arbejdspladser, følge-investeringer og øget bosætning.
”Men disse muligheder medfører også udfordringer på områder som arbejdskraft, tilladelser, finansiering, energi m.v. Vi vil samarbejde omkring løsning af disse opgaver og lære af hinanden og regner med i kraft af gensidig inspiration hver især at kunne stå stærkere i løsningen af den store opgave, vi står overfor. Vi har udfordringer, men vi ser det også som en gave, at der foretages så store investeringer i vores kommuner,” siger borgmestrene Holger Schou Rasmussen, Lolland og Martin Damm, Kalundborg samstemmende.  

Vedvarende energi og grøn omstilling
Samarbejdet mellem Lolland Kommune og Kalundborg Kommune er aftalt på et møde, hvor udover borgmestrene Holger Schou Rasmussen og Martin Damm også kommunaldirektør Thomas Knudsen samt direktør Mikkel Wesselhoff, Business LF og direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development deltog.
Udover samarbejde mellem kommunerne på politisk plan er også lagt op til et tættere kontakt mellem erhvervsudviklings-organisationerne i de to kommuner.
Både på Lolland og i Kalundborg står vedvarende energi og grøn omstilling højt på dagsordenen.
”Vi ser det derfor som rettidig omhu, at vi nu går ind i et tættere samarbejde, som gør os begge bedre, og som kan medvirke til at holde os fast i det vækstspor, begge kommuner befinder sig i,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.