Poul Poulsen, PP Consult mødes med én af virksomhedsgrupperne. Foto: Femern Belt Development

Foreløbig er 113 virksomheder fra hele landet med i projektet ”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt forbindelsen”.

”Virksomhedernes interesse for at være med i projektet har vist sig langt større end forventet. Vi havde lagt op til en deltagelse af 60 virksomheder, men da vi fortsat oplever interesse, giver vi plads til yderligere virksomheder,” siger projektleder Jesper Bille, Femern Belt Development.

Virksomhedsnetværk
Små og mellemstore virksomheder arbejder i projektet målrettet mod at få opgaver på Femern Bælt-projektet.

Indenfor seks brancher et dannet virksomhedsnetværk, der arbejder med at konkretisere aktiviteter og ydelser, de kan tilbyde den kommende store arbejdsplads. 

”Vi har præsenteret deltagerne for de muligheder, de som små og mellemstore virksomheder har for at blive leverandører til Femern Bælt-projektet, og virksomhederne har i netværksgrupper arbejdet med forslag til løsning af konkrete opgaver til den kommende store arbejdsplads i Rødbyhavn,” siger projektleder Jesper Bille.

Seks branchegrupper
De seks branchegrupper har fokus på løsning af disse opgaver:

  • Større bygninger og konstruktioner
  • Mindre bygninger og konstruktioner
  • Administrativ service
  • Helbred og sikkerhed
  • Miljøpåvirkninger
  • Serviceaktiviteter

Projektet forlænges
”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt forbindelsen” skulle oprindelig have været afsluttet i første halvår 2020, men er på grund af Corona-krisen forlænget til udgangen af 2020, hvilket matcher fint i forhold til den officielle byggestart på Femern-tunnelen 1. januar 2021.

Få yderligere information
Ring til projektleder Jesper Bille på tlf. 4025 1093 og få mere at vide om projektet eller send en mail til jesper@femern.info

Nyt erhvervsrettet projekt på vej
I forlængelse af dette projekt igangsættes senere på året initiativet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver”. 

Dette projekt har fokus på uddannelse og opkvalificering af virksomheder til Femern-opgaver, og 40 virksomheder fra bl.a. bygge-, anlægs- og servicebranchen får mulighed for at udvikle konkrete vækstplaner.

Læs mere om ”Femern-forbindelsen som vækstdriver” her