Den nuværende Femernsundbro skal fra 2029 aflastes af en vej- og jernbane tunnel under Femernsund.

Nu ser det ud til, at anlæggelsen af en tunnel under Femernsund – mellem øen Femern og det tyske fastland – alligevel kan forventes klar i 2029 samtidig med færdiggørelsen af Femern-tunnelen under Østersøen.

claus-ruhe-madsen-femern-belt-development
Transportminister i Slesvig-Holsten, Claus Ruhe Madsen.

Frygten for en forsinkelse af det tyske projekt synes ryddet af vejen, fastslår trafikminister i Slesvig-Holsten, Claus Ruhe Madsen.

Det skyldes, at Sundtunnelen nu indgår i et særligt program under det tyske Forbundstrafikministerium, som fremskynder planlægningsprocessen for større infrastrukturprojekter.

Det medfører en forkortelse af ”papirarbejdet” på to år.

”Så vi får byggetilladelsen hurtigere. Nu hvor jeg ved det, er jeg mere rolig,” siger trafikminister Claus Ruhe Madsen til Lübecker Nachrichten.

Han har tidligere udtrykt bekymring for, hvorvidt Sundtunnelen kunne være klar i 2029.

Nu finder han det ”meget sandsynligt”, at Sundtunnelen bliver færdig i tide, når den ikke længere er omfattet af den traditionelle tyske planproces.

Vigtigste jernbaneprojekt i 10 år
Der synes altså at være grønt lys for den kørende trafik også på den tyske side, når Femern-tunnelen tages i brug efter planen i 2029.

For at sikre, at det samme kommer til at gælde for togtrafikken, mødes Claus Ruhe Madsen i februar med CEO i Deutsche Bahn, Richard Lutz, for at få bekræftet, at også dette projekt fremskyndes.

Forbindelsen mellem Lübeck og Puttgarden er det vigtigste jernbaneprojekt de næste 10 år, mener Claus Ruhe Madsen

”Det er blevet anerkendt, og derfor er der fuld opmærksomhed på det,” siger han til Lübecker Nachrichten.

Renovering af bro og udvidelse af vejstrækning
Den planlagte vej- og jernbanetunnel under Femernsund bliver 2,2 kilometer lang og vil ifølge de nuværende beregninger koste 850 millioner Euro.

Den næsten 60 år gamle Femernsundbro skal være renoveret i 2024 og vil fra 2029 fortrinsvis betjene fodgængere, cyklister og langsomme køretøjer.

Et andet forbedrende infrastrukturprojekt i kølvandet af den fast Femern-forbindelse omfatter en udvidelse af vejstrækningen mellem Heiligenhafen og Puttgarden til fire spor.

Dette arbejde igangsættes i år og skal være afsluttet i 2027.