Undervandsdrone i funktion i havnebassinet udenfor Videns- & Læringscenteret i Rødbyhavn. Foto: Zealand

29. august 2023

undervandsdrone-femern-belt-development

29. august 2023 - 

Aktivitetsniveauet stiger i Videns- & Læringscenteret (VLC), der skal medvirke til at styrke Danmarks internationale position indenfor grønt og bæredygtigt mega-infrastrukturbyggeri.

Hen over sommeren er centeret etableret på den nye adresse Vestre Kaj 66 i Rødbyhavn.

”Vi er nu klar til at stille faciliteterne i VLC til rådighed for forsknings- og uddannelsesinstitutioner og for virksomheder, der i et tæt samarbejde kan udveksle erfaringer og udvikle løsninger, som skaber værdi indenfor bygge- og anlægsbranchen, ” siger projektchef Jes Christiansen, Femern Belt Development, der driver centeret i samarbejde med en lang række partnere (se faktaboks under artiklen).

Digitalisering af byggebranchen
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi er flittig bruger af Videns- & Læringscenteret, både i forbindelse med uddannelse – bl.a. bygningskonstruktøruddannelsen - og forskning og som et led i Erhvervsfyrtårn Femern, der er et udviklingsprojekt for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling. Projektet skal sikre, at Femern Bælt-forbindelsen bliver en katalysator for fremtidig vækst og udvikling i Region Sjælland.

”Vi lægger stor vægt på synergier og på at skabe bindinger mellem vores forskellige aktiviteter indenfor byggeriet med fokus på digitalisering af byggebranchen og anvendelse af droner. Med anvendelsen af det udstyr, vi har i Femern Lab, er det bl.a. muligt at lave feltforsøg og løse konkrete opgaver, hvor studerende og virksomheder bringes sammen og dermed lærer hinanden at kende, hvilket skaber netværk og måske kobling til fremtidige arbejdspladser,” siger lektor Jonas Lynge Nielsen, Zealand.

Teknologi og digitale værktøjer i byggebranchen
Zealand har senest gennemført en workshop med fokus på teknologi og digitale værktøjer i byggebranchen i samarbejde med Business LF, der ønskede at give sine medlemmer førstehåndsindtryk af det nyeste udstyr og samtidig orientere om, hvad Videns- & Læringscenteret kan tilbyde regionens små og mellemstore virksomheder.

”Med Videns- & Læringscenteret og det udstyr, vi råder over i vores laboratorie, har vi mulighed for at præsentere virksomhederne for udstyr, de måske ikke kender, men som de kan få udbytte af. Som det nyeste arbejder vi med undervandsdroner til undervandsregistrering, hvilket eksempelvis kan få betydning i forhold til Femern-projektet,” siger Jonas Lynge Nielsen.

Projektchef Jes Christiansen glæder sig over den stigende aktivitet i VLC.

”Vi er endnu i en start- og opbygningsfase, men vi kan allerede nu se, at aktivitetsniveauet vil stige ganske betydeligt i den kommende tid, både når det gælder uddannelse, forskning og udvikling af konkrete løsninger for virksomheder samt ikke mindst aktiviteter i Femern Fyrtårn-projektet,” siger Jes Christiansen.

Faktaboks:

De står bag Videns- & Læringscenteret
Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde Universitet (RUC), VUC Storstrøm og erhvervsskolerne i Region Sjælland.
Videns- og erhvervsklyngerne WE BUILD DENMARK og Odense Robotics.
Erhvervsfremmeaktørerne Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development.

videns-og-læringscenter-femern-belt-development
Videns- & Læringscenteret er rykket ind i nye lokaler i Rødbyhavn. Foto: Zealand