Sjællandske virksomheder skal byde på statsfængslet

21. mar 2014
Sjællandske virksomheder byder på statsfængslet

Lokal interesse i statsfængslet

Næsten halvdelen af de virksomheder, kriminalforsorgen har prækvalificeret til byggeriet af statsfængslet på Nordfalster har hjemme i Region Sjælland og Region Hovedstaden. To af firmaerne kommer fra Lolland Falster.

Kriminalforsorgen har som bygherrer inviteret i alt 44 virksomheder til at give tilbud på opførelsen af et nyt statsfængsel Nordfalster. Af disse har 13 virksomheder deres base i Region Sjælland, mens syv virksomheder hører hjemme i Region Hovedstaden. Oven i købet har to firmaer på Lolland Falster - MSE A/S i Nørre Alslev og Primatag A/S i Toreby- blevet prækvaliceret til at byde på opgaver i forbindelse med byggeriet, der samlet set kommer til at koste 1 mia.kr.

Siden maj 2013 hvor det oprindelige udbud måtte aflyses på grund af en begrænset kon-kurrencesituation og for høje tilbud, har projektet undergået en række ændringer, så entrepriserne nu kan udbydes inden for den oprindeligt fastlagte økonomiske ramme.

Det har blandt andet bevirket, at der er kommet flere men mindre entrepriser, for at give en bredere kreds af entreprenørvirksomheder mulighed for at byde ind på opgaverne.

Med prækvalifikationen starter en tilbudsperiode på ca. 8 uger frem til licitationsdagen den 7. maj 2014, hvor entreprenører skal aflevere deres bedste tilbud.

Klik her for se listen over de prækvalificerede virksomheder

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket