Belt Cup: Ny dansk-tysk fodboldturnering

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Det dansk-tyske samarbejde hen over Femern Bælt udbygges til stadighed, og nu kommer fodbold på banen som en af de aktiviteter, der skal bringe befolkningerne i Nordtyskland og Lolland-Falster/Sydsjælland tættere sammen.

Fodboldturneringen Belt Cup afvikles for første gang i weekenden 21. og 22. juli 2018 i Lübeck med deltagelse af seks danske og tyske halv- og helprofessionelle hold.

I 2019 afvikles turneringen på Lolland-Falster, hvor den bredes ud til også at omfatte kvindehold samt ungdomshold.  

Tæt kommunal kontakt over Femern Bælt

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Det kommunale samarbejde på tværs af Femern Bælt udbygges konstant.

Femern Belt Development var 30. november vært for en delegation på syv borgmestre og embedsmænd fra nordtyske kommuner. De mødtes med borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, der også er formand for Femern Belt Development og med udviklingsselskabets direktør, Stig Rømer Winther.

Emnerne på det daglange møde var bl.a. turisme, udveksling af lærlinge og praktikanter samt andre fælles anliggender i relation til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Hurtigere færgefart Tårs-Spodsbjerg

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Inden for en overskuelig fremtid kan færgeoverfarten mellem Spodsbjerg og Tårs komme ned fra tre kvarter til blot 22 minutter, hvis planerne om at bygge et nyt færgeleje i Tårs gennemføres. 

Det viser en offentlig tilgængelig såkaldt økonomisk screening, som Sund & Bælt har fået udført. 

Analysen tager udgangspunkt i, at anlægsarbejdet på Lolland påbegyndes næste år, og at man om fire år kan sejle mellem de to destinationer på 22 minutter. 

Betydelig EU-støtte til Ringsted-Femern Banen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Europa-Kommissionen har tildelt 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern Bælt-tunellens landanlæg tildeles dermed det højeste EU-støttebeløb i ansøgningsrunden, hvor 39 europæiske projekter får tildelt midler. Beløbet bringer den samlede EU-støtte til Femern Bælt-projektet op på knapt 7 mia. kr. 

A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtte. Støtten kommer det samlede Femern Bælt-projekt til gode. 

Italienere skal bygge ny Storstrømsbro

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Vejdirektoratet har nu valgt entreprenør til den omfattende opgave med at bygge den nye Storstrømsbro. Valget er faldet på et joint venture bestående af Itinera, Condotte og Grandi Lavori Fincosit med Seteco Ingegneria som underrådgiver.

Det vindende joint venture består tre italienske entreprenørvirksomheder og en italiensk brorådgiver. Desuden har man benyttet det danske firma EKJ Rådgivende Ingeniører. Tilsammen kommer de med årtiers erfaring med alle typer af internationale infrastrukturprojekter.

I alt fire joint ventures bød på opgaven, der er på ca. 2,1 mia. kr.

Dansk-tysk medie-samarbejde

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Under overskriften ”BeltMedia” har to danske og to tyske aviser indledt et samarbejde hen over Femern Bælt.

De deltagende aviser er Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten, Sjællandske Medier og Lolland-Falsters Folketidende, der på initiativ af Femern Belt Development løbende mødes på chefredaktør-niveau for at drøfte emner af fælles interesse.

Tysk minister-opbakning til Femern-projektet

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern Bælt-forbindelsen er vigtig for Slesvig-Holsten, for Tyskland og for Skandinavien.

Det fastslog den slesvig-holstenske transportminister, Dr. Bernd Buchholz, da han 25.08 besøgte sin danske kollega, Ole Birk Olesen, i Rødbyhavn.

”Vi vil gøre alt for at overholde tidsplanen og stille de fornødne ressourcer til rådighed for at sikre, at processen kan gennemføres rettidigt,” understregede Bernd Buchholz Han forventer en tysk godkendelse af milliard-projektet i 2018 og byggestart i 2020 med åbning af tunnelen i 2028.

Dansk-tysk minister- møde i Rødbyhavn

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødes med sin kollega i Slesvig-Holsten, delstatsminister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme, Dr. Bernd Buchholz.

Mødet finder sted i Rødbyhavn fredag 25. august, hvor de to ministre vil på mødet drøfte en række sager af fælles interesse. Det gælder ikke mindst den faste forbindelse over Femern Bælt.

De to ministre skal i Rødbyhavn besigtige en del af det område, hvor den kommende tunnelelementfabrik skal ligge, og hvor den kommende Femern Bælt-forbindelse føres i land.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket