Dansk-tysk minister- møde i Rødbyhavn

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødes med sin kollega i Slesvig-Holsten, delstatsminister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme, Dr. Bernd Buchholz.

Mødet finder sted i Rødbyhavn fredag 25. august, hvor de to ministre vil på mødet drøfte en række sager af fælles interesse. Det gælder ikke mindst den faste forbindelse over Femern Bælt.

De to ministre skal i Rødbyhavn besigtige en del af det område, hvor den kommende tunnelelementfabrik skal ligge, og hvor den kommende Femern Bælt-forbindelse føres i land.

Universitetshospitalet i Køge i udbud

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Region Sjælland udbyder nu byggeriet af 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger til Sjællands Universitetshospital i Køge.

Udbuddet er den centrale del af opførelsen af Sjællands Universitetshospital og rummer blandt andet 827 enestuer, 158 undersøgelsesrum og 41 operationsstuer.

Om det store og prestigefyldte udbud siger regionsrådsformand Jens Stenbæk:

Tysk medvind til Femern-projektet

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Både på regeringsniveau og på det lokale plan blæser der nye positive tyske vinde omkring Femern-projektet.

”Vi har de seneste måneder oplevet en markant positiv udvikling i den tyske holdning til tunnel-byggeriet,” siger formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Positiv indstilling bekræftes
Den nye regering i Slesvig-Holsten med CDU, FDP og De Grønne, der blev resultatet af delstatsvalget 8. maj, meldte fra starten klart positivt ud i forhold til Femern Bælt-forbindelsen.

Transportudvalg øger fokus på Femern-forbindelsen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Folketingets transportudvalg øger sit fokus på Femern-forbindelsen.

En orientering om tunnel-projektets øjeblikkelige status bliver i fremtiden et fast punkt på udvalgets dagsorden.

Det blev foreslået, da to af udvalgets medlemmer, Kristian Pihl Lorentzen (V) og Rasmus Prehn (S) mandag på et roadshow i brintbil fra Skagen til Gedser var nået til Lolland og besøgte udstillingstårnet på diget ved Rødbyhavn, hvor tunnelen skal bygges.

Fehmarn Link Business Conference udsat

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Fehmarn Link Business Conference (FLBC), der var fastsat til 5. oktober i år, udsættes til 2018.

”Den endelige tyske byggetilladelse er endnu ikke på plads, og vi forventer ikke at få en endelig afklaring på tidspunktet for igangsættelse af byggeriet af den faste Femern-forbindelse så betids, at vi kan nå at tilrettelægge et tilstrækkelig operativt indhold i en konference, der kan afvikles i oktober i år,” siger Stig Rømer Winther Femern Belt Development, der står bag konferencen i samarbejde med en række partnere.

Tættere politisk og erhvervsmæssigt dansk-tysk samarbejde

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

”Jeg glæder mig over et stadig mere intenst samarbejde med vore tyske naboer. Det bliver af stor betydning for udviklingen af fremtidens Femern Bælt region,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Han var til stede i Lübeck, da den anden høringsrunde om den kommende Femern Bælt-forbindelse blev indledt 27. juni.

Holger Schou Ramussen mødtes bl.a. med repræsentanter fra organisationen Beltoffen, der samler erhvervsvirksomheder og private aktører til fordel for den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket