Mange nye praktikpladser i byggeriet på Sjælland

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget betydeligt i Region Sjælland det seneste år.

Derfor faldt antallet af elever i såkaldt skolepraktik fra 155 til 81 fra november 2017 til november 2018, oplyser Dansk Byggeri i en pressemeddelelse på basis af tal fra Undervisningsministeriet.

Forklaringen er ikke mindst et tæt samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler.

FBD sætter turbo på Femern-aktiviteter

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Efteruddannelse for medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, markedsføring af erhvervsområder i Femern Bælt-regionen og informationsmøder for erhvervslivet er blandt kommende initiativer fra Femern Belt Development.

Med den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-tunnelen sætter Femern Belt Development turbo på en række initiativer, der skal medvirke til at skabe størst mulig vækst og udvikling i kølvandet af det store anlægsprojekt.

Direktør Stig Rømer Winther peger især på disse vækstfremmende initiativer:

Tysk Femern-ja vækker glæde i tysk erhvervsliv

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Sammenslutningen af erhvervsorganisationer i Hamborg og Slesvig-Holsten hilser den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet, der blev underskrevet 31. januar, velkommen.

”Det nordtyske erhvervsliv glæder sig. Med underskriften er taget et vigtigt processkridt frem mod tunnelens anlæggelse. Endelig et synligt fremskridt også i Tyskland.”

Efter tysk ja til Femern:  Hvad sker der nu?

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Endnu en milepæl blev nået, da den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019.

Godkendelse er et stort skridt frem mod realiseringen af det store projekt, men en præcis køreplan frem mod færdiggørelse af milliard-projektet kan endnu ikke udarbejdes. Dertil afventer afklaring af en række åbne spørgsmål, bl.a.

Tysk ja til Femern-projektet åbner tre nye scenarier

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Med den tyske myndighedsgodkendelse i hus åbnes muligheden for hurtig igangsætning af tunnel-byggeriet. Om det sker besluttes på baggrund af analyse, der foreligger i løbet af foråret. Både Socialdemokratiet og Venstre melder sig klar til en hurtig igangsætning.

Endnu en milepæl kom på plads, efter den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet er underskrevet og 6. februar blev overdraget til Femern A/S.

”Dette er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk for prioriteringen af projektet i Slesvig-Holsten,”siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

De tre scenarier
Byggemodningen af det areal i Rødbyhavn, hvor fabrikken til produktion af tunnel-elementerne skal ligge, er i fuld gang.

Politisk vilje til at sætte yderligere Femern-arbejder i gang

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

”Det ser lyst ud, og projekterne skrider godt frem.”

Sådan opgør Venstres transportpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, status på den samlede Femern-forbindelse efter han og Venstres Transportnetværk har besøgt byggepladsen for den nye Storstrømsbro og talt med repræsentanter fra Vejdirektoratet og Banedanmark og i Rødbyhavn mødtes med ledelsen i Femern A/S og Femern Belt Development. 

Trods EU-dom: Femern-projektet kører videre som planlagt

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

”Vi tager det helt roligt. Processen kører videre som hidtil, så vi regner med byggestart på Femern-tunnelen i 2020, og forventer den står færdig i 2028.”

Formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen, mener ikke, at EU-Domstolens afgørelse om procedurefejl i EU-Kommissionens godkendelse af den såkaldte statsgarantimodel for Femern-projekt ændret tidsforløbet for det store byggeprojekt.

Dansk-tysk samarbejde styrkes yderligere med ny handlingsplan

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern-forbindelsen giver nye muligheder i Region Sjælland og Slesvig-Holsten, og en handlingsplan skal nu styrke det dansk-tyske samarbejde for at få størst muligt udbytte af mulighederne.

Regionsrådsformand Heino Knudsen og Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther underskrev tirsdag 27.11 en ny handlingsplan, der skal styrke samarbejdet mellem Region Sjælland og den nordtyske delstat.

Femern-projektet skaber interesse for engelsk vækstområde

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

En markant befolkningstilvækst og øget erhvervsudvikling har præget den ellers rimeligt upåagtede engelsk by Ashford, der ligger på jernbanelinjen mellem Paris og London.

Vendingen for byen kom i 2003, da jernbanestrækningen mellem London og Ashford, der ligger 79 kilometer sydøst for den engelsk hovedstad, blev opgraderet og rejsetiden med tog nedsat fra 58 minutter til 37 minutter.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket