Regionsrådsformnd Heino Knudsen og borgmester Mikael Smed sammen om "Sjælland baner vejen frem". Foto: Region Sjælland

30. januar 2024

trafik-femern-belt-development

30. januar 2024 - 
Region Sjælland og regionens 17 kommuner præsenterer nu regering og Folketinget for en samlet plan for ønsker på trafikområdet.

Planen ”Sjælland baner vejen frem” omfatter seks prioriterede projekter og en række indsatsområder:

  • Den Sjællandske Tværforbindelse (Motorvej Næstved – Slagelse – Kalundborg)
  • Dobbeltspor Køge - Køge Nord med ekstra perron på Køge Station
  • Den Sjællandske timemodel (Tog til København på max. en time fra byer som Nykøbing F. og Kalundborg)
  • Samlet løsning for vejforbindelserne mellem Roskilde, Køge og Ringsted, herunder opgradering af rute 6 og rute 14
  • Klar til åbningen af Femern forbindelsen i 2029
  • Udbygning af hele rute 9 på Lolland med fremskudt færgeleje ved Tårs 

Grøn omstilling
Region Sjælland og kommunerne lægger samtidig vægt på den grønne omstilling, bæredygtig udvikling og udfordringerne med trafikstøj.
Mobilitet for alle er et særligt fokuspunkt med indsatsområder om bæredygtige landdistrikter, attraktive trafikale knudepunkter og samlet indsats for cyklisme og transportmuligheder for unge til uddannelse.

Fælles fokus på miljø
Regionsrådsformand Heino Knudsen glæder sig over den fælles plan for ønsker på trafikområdet.
”Jeg synes, vi har fundet frem til meget vigtige og gode fælles prioriteringer for både vej og bane samtidigt med, at vi har fokus på miljøet og at fremme den grønne omstilling. Det ligger mig meget på sinde. Mobilitet og transportmuligheder er afgørende for udviklingsmulighederne i Region Sjælland - for virksomhederne og for borgerne i hverdagen, til arbejde, skole eller fritidsaktiviteter. Nu skal vi i gang, og vi ved det bliver et langt sejt træk. Et første skridt er, at vi formidler vores fælles ønsker til Folketinget og regeringen,” siger Heino Knudsen.

Glæde over enighed
Formanden for kommunesamarbejdet KKR Sjælland og borgmester i Vordingborg kommune, Mikael Smed, glæder sig over den sjællandske enighed på trafikområdet.
”Det er imponerende, at 17 kommuner og regionen igen står sammen – men det er også bare helt nødvendigt, ellers bliver vi ikke hørt. Vi er enige om seks prioriterede projekter, som vi skal arbejde for at få realiseret. Vi skal også arbejde for trafikalt bæredygtige landdistrikter, fremme cyklismen, gøre det nemmere for de unge at komme til uddannelse og meget mere. Det skal være attraktivt at bo og arbejde i vores kommuner,” siger Mikael Smed.

Yderligere information
Planen ”Sjælland baner vejen frem” findes her