Femern-projektet og Fehmarn Innovation Link bliver et tema på den europæiske Green Week. Foto: Femern A/S

30. maj 2023

byggepladsen-femern-belt-development

30. maj 2023: 

Mindre end et år efter åbningen vækker videns- og læringscenteret Fehmarn Innovation Link i Rødbyhavn europæisk opmærksomhed.

Fehmarn Innovation Link bliver et tema på den årlige European Green Week i Bruxelles på hybrideventet ”Skills for Green Infrastructure”. Bag eventet står de nordiske EU-kontorer, der stiller skarpt på uddannelse og kompetencer til at realisere de kommende årtiers grønne omstilling.  

Danmark som verdensførende
Fehmarn Innovation Link blev åbnet 1. september 2022 i Rødbyhavn som et center, der skal medvirke til at gøre Danmark verdensførende inden for grøn og bæredygtig megainfrastruktur ved at samle erfaringerne fra Femern-projektet og gøre den viden tilgængelig for en bredere kreds af danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. 

Som én af oplægsholderne på eventet, der bl.a. henvender sig til den europæiske bygge- og anlægsbranche, deltager direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, som står bag Fehmarn Innovation Link i samarbejde med en række partnere.

Bidrag til den grønne omstilling
”Fehmarn Innovation Link er et spændende initiativ, som vi gerne vil præsentere i europæisk sammenhæng. Videns- og læringscenteret er et unikt eksempel på, hvordan viden om grønt og bæredygtigt byggeri, der oparbejdes i et anlægsprojekt som Femern-forbindelsen, kan nyttiggøres i forbindelse med andre kommende internationale mega-projekter og dermed bidrage til den grønne omstilling,” siger EU-chefrådgiver Anna Haaland Wittenberg, Greater Copenhagen EU Office, som er med til at arrangere eventet.

Stigende interesse
Direktør Stig Rømer Winther glæder sig over den europæiske interesse for Fehmarn Innovation Link.

”Vi oplever en konstant stigende interesse for videns- og læringscenteret fra dansk og tysk side og hilser med tilfredshed chancen for at komme ud med vores budskab i en endnu større geografi. Det øger mulighederne for med Fehmarn Innovation Link at styrke danske bygge- og anlægsvirksomheders position og visionen om at gøre Danmark verdensledende inden for grøn megainfrastruktur,” siger Stig Rømer Winther.

Tilmelding
Det er muligt at tilmelde sig de nordiske EU-kontorers hybridevent med personlig deltagelse i Bruxelles eller online via link.

Tilmelding her   

Fakta om Fehmarn Innovation Link
Videns- og læringscenteret Fehmarn Innovation Link har til formål at styrke innovationsdagsordenen indenfor bæredygtigt anlæg og megainfrastrukturer. Det sker i et samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og studerende, hvor placeringen ved Nordeuropas største anlægsprojekt – Femern Bælt-forbindelsen giver unikke muligheder for at udvikle og teste nye bæredygtige løsninger.  Aktiviteterne i Fehmarn Innovation Link varetages i samarbejde mellem Femern Belt Development, Erhvervshus Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitetscenter, Teknologisk Institut, Zealand Erhvervsakademi, WE BUILD DENMARK, Odense Robotics samt erhvervsskolerne i Region Sjælland og er en del af Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen. 

Erhvervsfyrtårnet er ét af de otte Erhvervsfyrtårne initieret af Erhvervsministeriets og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for at udvikle nye styrkepositioner.
Erhvervsfyrtårnet er finansieret af REACT-EU-midler.

Baggrund om eventet
De nordiske lande forventes at mangle ca. 350.000 erhvervsuddannede personer i 2030. Eventet sætter fokus på, hvordan vi kan sikre kvalificeret arbejdskraft til at implementere den grønne omstilling, herunder gennem innovationssamarbejde om løsninger inden for grøn infrastruktur. Ved eventet vil oplægsholdere præsentere cases fra Norge, Finland, Danmark og Sverige efterfulgt af en paneldebat. Repræsentanter fra EUROCITIES og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion deltager også.