Ny tysk høringsrunde om Femern Bælt-projektet

06. jul 2016

Femern A/S afleverer opdateret ansøgning i Tyskland for at påbegynde en ny høringsrunde

Den 12. juli 2016 påbegyndes den anden offentlige høring i Tyskland af de opdaterede ansøgningsdokumenter for Femern Bælt-forbindelsen. Indsigelsesperioden løber hen over sommeren frem til den 26. august 2016.

Femern A/S ansøgte den 13. juni 2016 om iværksættelse af processen for den fornyede høring af de opdaterede ansøgningsdokumenter til høringsmyndigheden i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, som forestår fremlæggelsen af ansøgningsdokumenterne for offentligheden.

Første høringsrunde 2014-2015
Ansøgningen om myndighedsgodkendelse af den tyske del af Femern Bælt-tunnelen blev afleveret første gang i oktober 2013 og var i offentlig høring i 2014-2015. Der blev i forbindelse med høringen indgivet cirka 3.100 indsigelser og udtalelser fra privatpersoner, virksomheder, organisationer og myndigheder. 

Fornyet offentlig høring
I 2015 besluttede myndighederne i Slesvig-Holsten, at der skal gennemføres en fornyet offentlig høring vedrørende ansøgningen.

På baggrund af de indkomne høringssvar fra den første høring, nye domstolskendelser på andre projekter, nye vejledninger, fornyede undersøgelser af miljøforholdene samt krav fra de tyske myndigheder, er ansøgningen blevet udbygget og opdateret på en række områder, efter tæt dialog med myndighederne og drøftelserne på de afholdte offentlige høringsmøder. Det drejer sig eksempelvis om en ny rapport i henhold til EU's Vandrammedirektiv, yderligere forslag til miljøkompensationer og miljømæssige kontrol- og overvågningsprogrammer.

Omfattende undersøgelsesprogram
Ansøgningen om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen bygger på et omfattende undersøgelsesprogram, som gennem flere år er udført af især danske og tyske eksperter inden for blandt andet miljø, sejladssikkerhed, geoteknik, tunnelsikkerhed samt beredskab og af selskabets tekniske rådgiver, Rambøll-Arup-TEC. Ansøgningen indeholder således en detaljeret beskrivelse af den tunnel, som skal bygges, valget af linjeføring, byggemetoderne, alternative tekniske løsningsmodeller og ikke mindst projektets miljømæssige virkninger. 

Femern A/S udarbejder svar
Når høringsfristen for den nye høring udløber ultimo august 2016, sender høringsmyndigheden, LBV Kiel, alle høringssvarene til Femern A/S og medansøgeren, LBV Lübeck, som herefter sammen med selskabets eksperter i jura, sikkerhed og miljø går i gang med at gennemgå høringssvarene og udarbejde grundige svar på hvert enkelt spørgsmål.

Femern A/S vil, ligesom det var tilfældet ved den forrige høring, holde en række konsultationer på de rådhuse, hvor ansøgningen bliver lagt frem. Her kan borgere stille spørgsmål til en repræsentant fra Femern A/S og få hjælp til at finde rundt i det meget omfattende ansøgningsmateriale. 

Der vil være et link til internetversionen af det nye ansøgningsmateriale her på siden, når høringen efter planen går i gang den 12. juli 2016: Her er link til det nye ansøgningsmateriale.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket