Femern-projektet, der også rejser sig markant i Puttgarden, skaber optimisme i tysk erhvervsliv. Foto: Femern A/S

25. januar 2024 - 

Femern Bælt-projektet er medvirkende til at skabe så store forventninger i det nordtyske erhvervsliv, at Hansebelt-regionen skiller sig positivt ud i forhold til andre tyske regioner, mener industri- og handelskammeret i Lübeck.

”Vores økonomi i Hansebelt-regionen er stærk, stemningen hos os er bedre end i andre regioner. Vi har de største chancer for at blive en vækst-region i Nordeuropa,” sagde præsidenten for IHK zu Lübeck, Hagen Goldbeck, i sin tale ved erhvervsorganisationens nytårskur i Lübeck.

”IHK´s nytårsarrangement gav et klart signal fra en styrket region og en understregning af, at erhvervslivet i Nordtyskland har rettet blikket mod nord og i stigende grad ser mulighederne i samarbejdet med virksomheder i Danmark,” siger direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, der var blandt de omkring 1.000 deltagere i nytårskuren.

Grøn omstilling og vedvarende energi
Stig Rømer Winther hæfter sig ved, at i både Danmark og Tyskland står den grønne omstilling og vedvarende energi højt på dagsordenen, både i befolkningen og i erhvervslivet, og det var også et centralt tema ved nytårskuren i IHK zu Lübeck.

Ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Daniel Günther, hæftede sig i sin tale ved, at energiomstillingen og den digitale transformation skal udnyttes bedst muligt til at styrke konkurrenceevnen og sikre fortsat velstand.

”Det vil lykkes med innovative og målrettede løsninger i vedvarende energi,” sagde Daniel Günther.

Lovende fremtid for Femern Bælt Regionen
IHK-præsident Hagen Goldbeck påpegede endvidere i sin nytårstale, at det i fremtiden i sær også handler om at tænke og handle i et større perspektiv.

”Trafikinfrastrukturen og energiomstillingen med vedvarende energi fra vindkraft fungerer kun, hvis vi planlægger og handler på tværs af landegrænser,” sagde Hagen Goldbeck og understregede,
at alle aktører skal medvirke til planlægningen af den fremtid, der bliver en realitet med åbningen af Femern Bælt-tunnelen, som skaber nye store muligheder for Nordtyskland.

”Samlet set tegner udsigten til et øget samarbejde mellem Østdanmark og Nordtyskland et lovende billede for fremtiden. Med fokus på grøn omstilling og stærke partnerskaber, er Femern Bælt Regionen godt positioneret som en førende vækst-region i Europa,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.