Netværk styrkes på Femern-konference

08. jun 2016

Direktør Mickey Lund, Building Network fik nye kontakter på Fehmarn Link Business Conference 2016. Foto: Søren Madsen

Aktivitetsniveauet var særdeles højt blandt de 55 virksomheder og organisationer der var repræsenteret med stande på den første Femern Link Business Conference 8. juni, og der blev knyttet kontakter og indgået aftaler i stor stil.

”Det har været helt fantastisk,” siger direktør i netværket Building Network (Netværket Syd), Mickey Lund.

”Vi har fået nogle spændende kontakter,” siger direktør Kim Winther, Network Zealand.

Network Zealand
Network Zealand kunne registrere ikke færre end 8 interessante henvendelser i forbindelse med konferencen.

”De to er fra virkelig store internationale virksomheder, som udtrykte ønske om at komme med i vores netværk, og dem skal vi nu i forhandling med,” siger Kim Winther, der oplyser, at den ene af virksomhederne repræsenterer en branche, der ikke i forvejen er med i netværket, som p.t. har 22 medlemsvirksomheder.

Han betragte det som en betydelig styrkelse af Network Zealand, hvis de to pågældende virksomheder i fremtiden bliver en del af netværket.

Building Network
Building Network gælder sig over, at konferencen ikke alene medførte henvendelse af nye potentielle samarbejdspartnere til netværket, men også nye kunder.

”Jeg er virkelig positiv overrasket over antallet af henvendelser på konferencen. Og jeg glæder mig over det internationale aspekt, der var fremherskende,” siger Mickey Lund, der glæder sig over, at Building Network har fået en endnu stærkere international profil i Femern-universet.

Internationalt niveau
”Det er mit helt klare indtryk, at der blandt de deltagende virksomheder er meget stor tilfredshed med de business-muligheder, konferencen bød på. Der blev indgået mange aftaler og skabt mange kontakter på et internationalt niveau, som er med til at styrke virksomhederne i Region Sjælland og placere dem mere fremtrædende, når de store bygge- og anlægsaktiviteter for alvor går i gang,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, der var arrangør af Fehmarn Link Business Conference 2016 i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, industri- og handelskamrene IHK Schwerin og IHK Schleswig-Holstein samt FehmarnBelt Business Council og Europa-Kommissionen.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket