Arbejdshavnen og tunnelportalen i Puttgarden som de tog sig ud i december 2022. Foto: Femern A/S

29. november 2021 var den officielle start på den tyske del af Femern-projektet, da første spadestik blev taget på Femern.

Siden har den 90 hektar store byggeplads på Femern gradvis taget form, bl.a. med arbejdshavnen og tunnelportalen, der er anlagt øst for færgehavnen i Puttgarden.

Fire betydende anlægsopaver
I 2023 tager Femern-projektet yderligere form på den tyske side med fire betydende anlægsopgaver:

  • Arbejdshavnen i Puttgarden tages i brug
  • Forberedelserne til en sænketunnel under Femernsund
  • Den første bro over den fremtidige jernbanelinje bygges
  • Elektrificering af jernbanenettet

Arbejdshavnen tages i brug i år
Anlægsarbejdet på Femern-projektets arbejdshavn i Puttgarden øst for færgehavnen er så langt fremme, at anlægget kan tages i brug i første halvår 2023.

Størstedelen af byggematerialerne til den tyske del af projektet skal sejles til Femern for at reducere generne for trafikken til lands.

Samtidig vil udgravningen til tunnelrenden fortsætte, så der gøres klar til støbning af selve tunnelportalen.

Sænketunnel under Femernsund
I 2023 går Deutsche Bahn i gang med forberedelserne til en sænketunnel under Femernsund.

Med en længde på 1,8 kilometer og med fire spor til den kørende trafik og to spor til højhastighedstog bliver tunnelen en ”mini-udgave” af Fermern-tunnelen.

Den nye tunnel skal aflaste den nuværende Femernsund-bro bygget i 1963, der til gengæld bliver opgraderet til at håndtere langsomtkørende trafik.

Nye broer på Femern
På Femern fortsættes en række jordarbejder i 2023, og den første bro, der skal føre trafikken over den fremtidige jernbanelinje bygges.

I løbet af året indledes også forberedelserne til en ny bro i forbindelse med den nye linjeføring af Bundesstraße 207 mellem Puttgarden Færgehavn og Heiligenhafen.

Opgradering af jernbanenettet
Deutsche Bahn indleder i 2023 arbejder med elektrificering af jernbanenettet.

DB ønsker at opgradere og skabe en direkte, hurtig og miljøvenlig forbindelse mellem Hamborg, Lübeck og København, der får betydning for togtransporten langt ud over Femern Bælt-regionen.

Opgraderingen skal skabe den nødvendige kapacitet til at håndtere de stadigt voksende trafikstrømme gennem Europa på en langsigtet og miljøvenlig måde.

Deutsche Bahn forventer at være klar med opgraderingen til åbningen af Femern-forbindelsen ultimo 2029, hvor rejsetiden med tog mellem Hamborg og København reduceres til 2 ½ timer.