Mange ting på plads i Femern-projektet

30. jun 2016

Femern Belt Development gør status efter et første halvår 2016, der satte mange ting på plads.

Af direktør Stig Rømer Winther, Femern Bælt Development

Første halvår 2016 bragte markante afklaringer og betydende begivenheder omkring Femern Bælt-projektet.

Jeg kan samtidig med glæde konstatere, at interessen for det store projekt stadig er betydelig, såvel i den brede offentlighed som hos det erhvervsliv, der vil nyde godt af projektet i både byggefasen og tiden derefter.

Nu er den afsluttende tyske myndighedsbehandling gået i gang – og når den er afsluttet er projektet klar til at blive realiseret.

Når jeg gør status over første halvår er det først og fremmest disse begivenheder, der står lysende klare:

  • Kontraktunderskrivelsen med de store konsortier, der skal bygge tunnelen
  • De store anlægsbyggerier på Ringsted-Nykøbing F. jernbanen går i gang
  • Den velbesøgte Fehmarn Link Business Conference
  • Interessen på Folkemødet, og
  • Formandsskiftet i Femern Belt Development.

Kontrakterne underskrevet
Femern A/S underskrev 30. maj anlægskontrakter for en samlet værdi på knapt 30 mia. kr. med de internationale entreprenørkonsortier, som skal stå for opførelsen af den 18 km lange Femern-tunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden.

Det var en markant afklaring, der har bortvisket enhver tvivl om projektets realisering.

Nu er aftalen med de konsortier, der skal bygge tunnelen på plads, og kræfterne kan derfor samles med fuld fokus på arbejdet med den tyske tilladelse, der er afgørende for, hvornår projektet kan sættes i gang. Tidligste byggestart er 2018, men afhængigt at udfaldet af den tyske proces kan det også blive senere.

Det bliver vi klogere på de kommende måneder.

Erhvervslivet store interesse
På trods af, at datoen for byggestart ikke ligger fast, er interessen blandt virksomhederne på både tysk og dansk side intakt.

Det fik vi et bevis for på den store Fehmarn Link Business Conference, der blev afviklet i Holeby 8. juni.

Ikke færre end 350 deltog, og 55 virksomheder var repræsenteret med stande på konferencen. Vi har – bortset fra enkelte udsagn om ikke optimale lydforhold – udelukkende fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Specielt glædede de udstillende virksomheder sig over de mange kontakter, de fik på dagen.

Konferencen viste, at der er et stort behov for at blive informeret om Femern-projektet og opgraderingen af togforbindelsen Ringsted-Rødbyhavn.

Derfor er vi allerede nu gået i gang med at forberede næste Femern Link Business Conference, der afvikles i maj 2017.

Engageret transportminister
På Folkemødet i år delte Femern Belt Development telt med Femern A/S, Banedanmark og Viadania.

Også her oplevede vi en betydelig interesse fra ”folket” for Femern-projektet. Flere end 1.000 besøgte vores stand til en snak om projektet og de muligheder, det medfører for vækst og udvikling.

De besøgende kunne bl.a. på et debatmøde høre transportminister Hans Christian Schmidt sige:  

”Vi har set det hver gang, og det sker også med Femern Bælt-tunnelen: Trafikken vil stige, og det vil skabe vækst.”

Transportministeren arbejder hårdt for Femern-projektet og ser det som én af sine vigtigste opgaver, og sideløbende har han – som han skriver i en kronik på altinget.dk – ”prioriteret et godt samarbejde med tyskerne meget højt. Siden min tiltrædelse har jeg haft mange møder med tyske politikere, som er vigtige samarbejdspartnere for Danmark på mange planer. Jeg har en fast tro på, at de personlige relationer, som man etablerer i disse sammenhænge, spiller en vigtig rolle i den politiske proces.”

Formandsskifte i Femern Belt Development
Netop de afsluttede milepæle i første halvår har formanden for Femern Belt Development og Femern Bælt Forum gennem de seneste 10 år, Svend Erik Hovmand, brugt som anledning til at forlade posten.

"Min forgænger, Nils Wilhjelm, gik af efter en tilsvarende periode, da statsaftalen mellem Danmark og Tyskland blev underskrevet. Og nu, da byggekontrakterne endelig er i hus, og vi netop har etableret forbindelse mellem hovedentreprenørerne og erhvervslivet på Sjælland og Lolland-Falster, ved en stor international konference i Holeby, mener jeg tiden er inde til at overlade opgaven til andre," sagde Svend Erik Hovmand.

Vi skylder Svend Erik Hovmand en stor tak for hans utrættelige arbejde for Femern-projektet, der indtil videre fortsættes af den hidtidige næstformand for bestyrelsen, Christian Wedell-Neergaard.

Endnu en stor begivenhed på vej
Den folkelige interesse for Femern-tunnelen er vigtig for projektet, hvis vi skal have det fulde udbytte af mulighederne.

Med det som baggrund arbejder Femern Belt Development med en række aktiviteter, der skal øge befolkningens viden om projektet og den betydning, det vil få for den kommende Femern Bælt region. Borgermøder på både dansk og tysk side og fælles dansk-tyske borgermøder bliver nogle af de aktiviteter en central del af projektet, der skal løbe over tre år fra sommeren 2017.

Vi glæder os til at komme i gang med aktiviteterne, der for alvor vil inddrage borgerne og forhåbentlig vil skærpe interessen for projektet på samme måde, som erhvervslivet har taget det til sig.

Næste store Femern-begivenhed bliver Fehmarn Belt Days, der 20.-22. september samler hundredevis af interesserede politikere, embedsmænd, videnskabsfolk, forretningsfolk – og borgere fra Sverige, Danmark og Tyskland med fokus på Femern Bælt regionen.

Men inden vi når så vidt, vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig dejlig, grænseoverskridende sommer.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket