Lokale virksomheder skal med på ny Storstrømsbro

26. okt 2016

Lokation

Danmark
DK

25 procent af underentrepriserne på byggeriet af den nye Storstrømsbro skal udføres af virksomheder i Region Sjælland.

Det er målet for et initiativ, der skal understøtte de regionale virksomheder, der vil byde ind på at løse opgaver for konsortiet, der skal bygge broen. Det er også tanken, at byggepladsen skal bruges til at udvikle innovative løsninger, der styrker det regionale erhvervslivs konkurrenceevne.

Én regional indgang
Bag initiativet står Væksthus Sjælland og Region Sjælland, som ønsker at skabe én regional indgang, der koordinerer og formidler information mellem regionale virksomheder og de bydende konsortier samt vinderen af anlæg af den nye Storstrømsbro.

Det sker for at sikre, at det lokale erhvervsliv kan tilbyde konsortierne de rette ydelser, kompetencer m.v. og bliver underleverandører på anlægsprojektet.

Målgrupperne, projektet sigter mod, er:

  • Virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen, transport- og logistikbranchen, eller servicebranchen, der ønsker at byde ind på underleverancer i anlæg af den nye Storstrømsbro.
  • -  Virksomheder, der ønsker at udvikle eller teste nye produkter og løsninger, der reducerer udgifter eller optimerer anlægsprojekter.
  • -  Forsknings-, uddannelses- og vidensinstitutioner samt innovationsnetværk inden for området, der kan bistå i udvikling af innovationsaktiviteter ved anlægsbyggeriet.

Region Sjælland har i indeværende år afsat 500.000 kr. til projektet.

Byggeriet fremrykket
Byggeriet af en ny Storstrømsbro er blevet fremrykket med to år, så broen står færdig i 2022. Anlægsprojektet for den nye bro og nedrivning af den gamle bro vil koste 4.2 mia. kr. og forventes at skabe en samlet beskæftigelse på op til 2400 årsværk i byggeperioden fra foråret 2018 til 2022.

Yderligere information   

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket