Sådan bliver linjeføringen af den kommende motorvej. Illustration: Vejdirektoratet

7. februar 2024 -

Nu indledes forberedelserne til opgradering af landevejen Næstved-Rønnede og af Vestmotorvejen.

Vejdirektoratet tager nu næste skridt i opgraderingen af den 15 kilometer lange landevej mellem Næstved og Rønnede til motorvej.

I den politiske aftale i 2021 om Infrastrukturplan 2035 er afsat midler til at anlægge den nye motorvej til erstatning for den nuværende tosporede landevej med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og med flere delstrækninger på 50, 60 eller 70 km i timen.

Ny miljøkonsekvensvurdering
I løbet af 2024 og 2025 gennemfører Vejdirektoratet en opgradering af miljøkonsekvensvurderingen (tidligere VVM).

Opdateringen fokuserer på data om miljø- og naturforhold, beskyttede arter og hvorledes projektets påvirkning af disse kan minimeres.

Miljøkonsekvensvurderingen skaber grundlaget for en endelig beslutning om projektet og en kommende anlægslov.

Biologer vil i den kommende tid kortlægge plante- og dyrelivet for at vurdere de miljømæssige konsekvenser af den nye motorvej, og hvad myndighederne kan gøre for at bevare naturen bedst muligt. Vejdirektoratet vil derfor lave feltundersøgelser i et større område omkring motorvejen.

Det videre forløb
Når opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen er færdig i 2025, afvikles en offentlig høring, ligesom der bliver indkaldt til ét eller flere borgermøder. Inden de mere detaljerede forberedelser til anlægsarbejderne kan gå i gang, skal der fremsættes og vedtages en anlægslov i Folketinget – formentligt i 2026. Fra en anlægslov er vedtaget i Folketinget, vil der gå 5-6 år, inden vejen kan stå færdig.

Opgraderer Vestmotorvejen
Vejdirektoratet indleder også arbejdet med opgradering af E20 Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev med et nødspor, der ligeledes er en del af Infrastrukturplan 2035.

Før anlægsarbejdet kan indledes i 2026 skal først udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet, og det arbejde sætter Vejdirektoratet nu i gang.