Flere en 50 virksomheder fra hele landet er klar til samarbejde for at være bedre klædt på til at få del i arbejdet med anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen.

Virksomhederne har tilsluttet sig projektet ”Udvikling af virksomheders potentialer ved Femern Bælt-forbindelsen”, der drives af Femern Belt Development i samarbejde med Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg.

Målet er at danne 8-10 grupper af virksomheder, der etablerer samarbejde for at kunne løse helt konkrete opgaver på Femern Bælt-projektet.

Assistance til virksomhederne
Undervejs i forløbet får virksomhederne juridisk assistance til at etablere et tæt samarbejde, eksempelvis i form af joint venture.

”Vi har også mulighed for at tilbyde virksomheds-grupperne assistance omkring finansiering, rekruttering, sprog og kulturel forståelse eller indenfor andre områder, deltagerne har behov for i bestræbelserne på at stå stærkest muligt i konkurrencen om at få del i Femern-opgaverne,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Flere virksomheder kan deltage
De flere end 50 virksomheder, der foreløbig er med i projektet, bliver i begyndelsen af december kontaktet omkring det videre forløb og indkaldelse til de første møder, der finder sted i januar.

Virksomheder, der ønsker yderligere information om projektet eller som vil være med, kan kontakte projektleder Gitte Nordstrøm Hansen, Femern Belt Development på tlf. 4019 3369 eller e-mail gitte@femern.info

Læs også artiklen

Erhvervslivet viser stor interesse for Femern-forbindelsen