Skoleelever og andre borgere tog torsdag 13. april første spadestik til en stor klimaskov mellem Rødby og byggeriet af Femern Bælt-tunnelen i Rødbyhavn. Foto: Femern A/S

                                                                                                                                                                                   13. april 2023
Plantningen af en klimaskov er en del af Femern A/S’ og Naturstyrelsens fælles indsats for at skabe et nyt naturområde på i alt 60 hektar mellem Rødby og Rødbyhavn. Heraf udgør klimaskoven en tredjedel af det samlede naturareal, som vil give den lokale natur og friluftslivet ved Rødby et markant løft.

Bidrag til CO2-neutral tunnel
”Skoven, vi planter nu, er et vigtigt bidrag til, at Femern Bælt-tunnelen bliver CO2-neutral, når den åbner for trafik. Samtidig vil vi gerne vise, at klimaskov og natur kan gå hånd i hånd. Vi planter derfor ikke bare en skov for klimaets skyld, men også for at fremme den lokale biodiversitet og skabe et attraktivt friluftsområde tæt på borgerne,” siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed i Femern A/S.

Flere end 73.000 træer
Skoven på 20 hektar kommer til at bestå af flere end 73.000 træer, som ventes at blive plantet i løbet af april. Der plantes med naturligt hjemmehørende arter på Lolland, såsom eg, bøg og lind. Allerede om 5-6 år vil skoven være synlig i landskabet.

Skoven bliver en del af et nyt sammenhængende bælte af natur med faunapassager under den kommende motorvej og jernbane til Femern Bælt-tunnelen. Det skaber en grøn korridor, som understøtter robuste bestande af insekter og planter.

Gavner både klimaet, mennesker og biodiversiteten
I Danmarks Naturfredningsforening ser man naturbæltet som et godt eksempel på, at store byggerier og natur kan gå op i en højere enhed.

”Når man tager noget fra naturen, må man give noget tilbage, og det er præcis, hvad vi gør her. De træer, vi planter, vil gavne både klimaet, mennesker og biodiversiteten, og det er et godt eksempel på, at man faktisk kan få mere - og ikke mindre - natur ud af store infrastrukturprojekter,” siger Michael Løvendal Kruse, Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen har ansvaret
Naturområdet er stykket sammen af adskillige mindre arealer, som Femern A/S og Naturstyrelsen er gået sammen om at købe og overtage i forbindelse med etableringen af den nye motorvej og jernbane frem til Femern Bælt-tunnelen.

Naturstyrelsen har derefter overtaget arealerne og har ansvaret for at udvikle det samlede naturområde med den nye skov, vandhuller og områder med åben natur tæt på Rødby.