Interreg godkender fire projekter

30. maj 2016

På sit møde 25. maj har Interreg-udvalget for programmet Interreg Deutschland-Danmark godkendt fire nye grænseoverskridende projekter med et samlet volumen på mere end 6,7 millioner Euro og en tilskudssum på 4 millioner Euro.

Tre af projekterne har deltagere fra Region Sjælland:

B.E.L.T.-projektet
”Be Europe – Learn Together” - B.E.L.T. har som målgruppe er erhvervsskoleelever i den østlige del af programregionen. Ved hjælp af gensidige besøg, grundlæggelsen af et elevfirma og gennemførelsen af grænseoverskridende praktikophold skal der skabes en højere mobilitet og bedre social integration.

I dette projekt deltager Zealand Business College i Vordingborg.

Benefit for Regions
B4R initierer et funktionelt samarbejde mellem landkommuner for i fællesskab at imødegå fremtidige udfordringer som f.eks. den demografiske udfordring. Det skal bl.a. ske gennem en aktiv borgerinddragelse.

I dette projekt deltager bl.a. Kalundborgegnens Erhvervsråd og Guldborgsund Kommune.

CPL projektet
CPL – Dansk-tysk Internationalt ’Center for Praksislæring: Ved hjælp af et virtuelt center for praktisk læring, der forbedrer erfarings- og videndeling mellem relevante uddannelsesaktører, skal der skabes et bedre og bredere tilbud til unge, der har uddannelses- vanskeligheder.

I dette projekt deltager bl.a. Korsør ProduktionsHøjskole og Kalundborgegnens Produktionsskole.

Yderligere information
Læs om Interreg Deutschland-Danmark

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket