International klima-konference på Lolland

23. aug 2016

25 projektledere fra ni europæiske lande mødes i dagene 5.-8. september til klima-konference på Lolland.

Konferencen er et led i EU-projektet ”PASSAGE”, der bl.a. har fokus på at begrænse CO2-udslippet ved de store europæiske maritime trafik-knudepunkter.

Et sådant knudepunkt er Femern Bælt, og derfor er udviklingsselskabet Femern Belt Development med i projektet og indtager rollen som vært, når deltagere fra Frankrig, Albanien, Tyskland, Finland, England, Italien, Estland og Grækenland mødes på Videncenter Råhavegård i Holeby i september.

Igangsætter klima-initiativer
På konferencen skal deltagerne udveksle erfaringer med initiativer og projekter, der har succes med nedbringelse af CO2-udslippet.

”Vi vil lære af hinandens erfaringer og bygge videre på dem. På konferencen skal vi definere og igangsætte initiativer, der kan medvirke til klima-forbedringer i de stræder, projektet omfatter samtidig med, at der skabes vækst i grænseregionerne,” siger projektleder Jesper Bille. Han repræsenterer Femern Belt Development i projektet.

Rundtur på Lolland
Deltagerne får i forbindelse med konferencen de nyeste informationer om Femern Bælt forbindelsen, og de skal besøge stedet ved Rødbyhavn, hvor tunnelfabrikken skal bygges.

Desuden besøges Visual Climate Center i Holeby samt Nakskov Sukkerfabrik.

”Vi vil bl.a. gerne vise vores europæiske kolleger nogle af de tiltag, der bliver gjort i Danmark for at begrænse CO2-udslippet, og der findes jo heldigvis mange gode eksempler også lokalt,” siger projektleder Jesper Bille.

PASSAGE-projektet løber over fire år og bliver med et budget på 15 mio. kr. støttet af Interreg Europe.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket