International klima-konference med lokale islæt

12. sep 2016

Deltagerne i PASSAGE-projektet besøgte bl.a. Nakskov Sukkerfabrik. Forrest i billedet projektleder Jesper Bille, Femern Belt Development.

Nakskov Sukkerfabrik og rederiet Scandlines var blandt de danske virksomheder, der blev fremhævet for deres CO2-begrænsende investeringer, da 25 projektledere fra ni europæiske lande i begyndelse af september mødtes til klima-konference på Lolland med udgangspunkt i Råhavegård i Holeby.

Konferencen er et led i EU-projektet ”PASSAGE”, der bl.a. har fokus på at begrænse CO2-udslippet ved europæiske grænseregioners maritime trafikknudepunkter.

Et sådant knudepunkt er Femern Bælt, og derfor er udviklingsselskabet Femern Belt Development med i projektet og indtog rollen som vært for deltagere fra Frankrig, Albanien, Tyskland, Finland, England, Italien, Estland og Grækenland.

Skal igangsætte initiativer
På konferencen redegjorde deltagerne fra de ni lande for de CO2-udfordringer, de hver især står overfor omkring de store trafikknudepunkter.

PASSAGE-projektet løber over fire år og har ikke mindst som formål at igangsætte initiativer, der kan medvirke til klima-forbedringer i de stræder, projektet omfatter, samtidig med at der skabes vækst i grænseregionerne.

”Vi nåede på konferencen på Lolland endnu et skridt videre mod at definere de udfordringer, vi hver især står overfor. Vi igangsætter nu en analyse af hver af de trafikknudepunkter, der er fokus på, for at få tegnet et klart billede af, hvorfra den største CO2-udledning kommer, og på hvilke områder der er størst effekt i at sætte ind,” siger Femern Belt Developments repræsentant i PASSAGE-projektet, projektleder Jesper Bille.

Danske initiativer
At der kan være store effekter i CO2-begrænsende investeringer, og at det kan betale sig at gøre det, fik deltagerne bevis for ved et besøg på Nakskov Sukkerfabrik, der har begrænset sit forbrug af fossile brændstoffer betydeligt. Også Rederiforeningen fik lejlighed til at informere deltagerne om, hvad der i dansk skibsfart gøres for at begrænse CO2-udledningen, bl.a. med Scandlines hybrid-færger som eksempel.

Konferencen aflagde også besøg på Visual Climate Center i Holeby, der i kraft af sine modeller kunne vise deltagerne det globale omfang af CO2-problematikken.

Deltagerne i PASSAGE-projektet mødes næst gang i november i den finske hovedstad Helsinki, hvor hovedtemaet for konferencen er transport.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket