IHK er nu klar med Femern-strategi

12. sep 2016

Medlemmerne af Industri- og Handelskammeret i Lübeck har enstemmigt vedtaget en Femern Bælt-strategi, der klart viser det nordtyske erhvervsliv positive holdning til det store anlægs-projekt.

Strategien bygger på tre søjler:

  • Interessevaretagelse
  • Myndighedsopgaver
  • Rådgivning til medlemsvirksomheder

På basis af disse har IHK prioriteret fire strategiske områder.

Udbredelse af know-how
IHK vil udbrede know-how i virksomhederne og hente erfaring fra andre regioner med henblik på at tilføre nye kompetencer til medlemsvirksomhederne.

Kompetence
Virksomhederne vil også løbende blive informeret om Femern-projektet og få inspiration til kompetenceudvikling i forhold til projektet.

Udfordringer
IHK vil i samarbejde med aktører i såvel regionen som i Danmark og det øvrige Skandinavien skabe fokus omkring de udfordringer, der også rejser sig i forbindelse med milliard-projektet.

Erhvervslivets interesser
I strategien indgår også varetagelse af virksomhedernes interesser i forhold til det politiske segment, forvaltning og bygherrer.

Konkrete initiativer
For hver af de fire strategiske områder vil IHK tage konkrete initiativer.

”Vi vil de kommende år løbende tilpasse vore prioriteringer i forhold til udviklingen og konsekvent videreudvikle dem,” siger administrerende direktør Lars Schöning, IHK zu Lübeck til HL-live.de.

Strategien vil løbende blive udviklet i et samarbejde med partnere, bl.a. HanseBelt Initiative og Fehmarnbelt Business Council (FBBC).

Ved præsentationen af IHK-strategien 8.  september informerede formanden for FBBC, Siegbert Eisenbach, om organisationens interessevaretagelse for de omkring 400.000 medlemsvirksomheder i erhvervsorganisationerne på aksen Hamborg-Lübeck/Schwerin-København-Malmø.

FBBC vil også fremadrettet arbejde for at udvikle metropolregionen Hamborg med fem millioner indbyggere og regionen København-Malmø til ét sammenhængende, stort erhvervsområde.

”I det arbejde er anlæggelsen af den faste Femern Bælt-forbindelse en vigtig byggesten. Vores mål er at fremme væksten til gavn for befolkningen i regionen,” sagde Siegbert Eisenbach, der også er administrerende direktør i IHK zu Schwerin.

Stærkt signal fra erhvervslivet
”IHK´s udspil er et meget stærkt signal fra det nordtyske erhvervsliv. Det er særdeles glædeligt, at industri- og handelskamrene virkelig går ind og engagerer sig i Femern Bælt-projektet og aktivt arbejder for at forstærke de muligheder for vækst og udvikling, der åbner sig for virksomhederne og for befolkningen i hele Femern Bælt-regionen. Vil vil fra Femern Belt Developments side fortsat udbygge vores samarbejde med IHK, ikke mindst for at bidrage til øget viden i Nordtyskland om tunnel-projektet og fremtidens nye muligheder,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Læs mere om IHK´s Femern-strategi 

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket