Historisk chance for regionale virksomheder

03. maj 2016

Af Svend Erik Hovmand, formand for Femern Belt Development

Medio maj forventer vi, at Danmark indgår den største anlægskontrakt nogensinde.

Det drejer sig om over 50 mia. kr. til Femern-projektet.

Efter at projektet har været i udbud er de bedste konsortier nu udpeget til opgaven. Og selv om der vil gå endnu nogen tid – måske et par år – inden de tyske myndigheder er helt færdige med sagsbehandlingen, så spaden kan sættes i jorden, bliver der altså nu skrevet betingede kontrakter med nogle af Europas største byggekonsortier. Og konsortierne, der også har dansk deltagelse, kan begynde at tilrettelægge arbejdsprocessen med Verdens største sænketunnelprojekt.

Lokale underleverandører
Femern Bælt-projektet giver nogle helt enestående muligheder for virksomheder i både i Tyskland og Danmark, og ikke mindst i Region Sjælland.

Jeg deltog i marts i den europæiske investeringsmesse MIPIM i Frankrig sammen med direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Vi benyttede lejligheden til at mødes med rådgiverne for de store konsortier, der skal bygge Femern Bælt-forbindelsen. Deres budskab var meget klart: Konsortierne er parate til at løse opgaven. De har deres egne eksperter til de komplicerede opgaver, og de kan også skaffe underleverandører. Men hvis Femern Belt Development og andre kan hjælpe med at finde lokale underleverandører, er de naturligvis åbne over for det.

Jeg glædede mig over at kunne fortælle, at vi gennem de seneste år i Femern Belt Development har bidraget med at opgradere over 400 virksomheder til netop denne opgave. Derfor har vi nu en historisk chance.

Dansk-tysk samarbejde
Femern Belt Development har etableret et bredt samarbejde med relevante organisationer i Nordtyskland som forberedelse til en række fælles arrangementer med fokus på beskæftigelse, miljø, turisme m.v. de kommende år.

Det første store arrangement – Fehmarn Link Business Conference - finder sted 8. juni i Holeby på Lolland, hvor interesserede underleverandører får mulighed for – for første gang – at mødes med repræsentanter for de vindende konsortier, bygherrer m.v.

Samtidig bliver der mulighed for at mødes med repræsentanter for Banedanmark, som efter sommerferien skal i gang med udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster – et projekt til over 4 mia. kr.

Det var efter ønske fra de tyske erhvervsorganisationer, at det første arrangement finder sted i Danmark. De vil gerne se, hvor langt forberedelserne er her, bl.a. omkring tunnelfabrikken i Rødbyhavn.

Efter sommerferien planlægges det næste arrangement i Nordtyskland.

”Tændrørsgnisten”
Fehmarn Link Business Conference 8. juni afvikles i et samarbejde mellem Femern Belt Development, industri- og handelskamrene IHK zu Lübeck, Kiel og Flensburg og IHK zu Schwerin, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og FehmarnBelt Business Council.

Dette arrangement bliver ”tændrørsgnisten” for Danmark største byggeprojekt. Mange har været i tvivl om, hvorvidt Femern-projektet overhovedet blev til noget. Og endnu mangler da også den endelige tyske myndighedsgodkendelse. Men om få dage underskrives de betingede kontrakter, og så er det kun et spørgsmål om tid, inden spaden sætte i jorden. Formentlig i løbet af to til tre år.

Og når det drejer sig om den store jernbaneinvestering, så kører toget i næsten bogstavelig forstand, allerede efter sommerferien. Der er nemlig givet grønt lys for det store milliardprojekt.

Stor tilslutning
Både fra tysk og dansk side forventes stor tilslutning til arrangementet 8. juni.

Der er planlagt busser fra Tyskland, og Femern Belt Development får i disse dage mange henvendelser om at få stande på den store erhvervskonference.

Så man bør ikke tøve med at tilmelde sig, hvis man ønsker at være med.

Se mere på konferencens website: www.fehmarnlink.com.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket