Grønbog om udfordringer i en ny grænseregion

19. maj 2016

En ny dynamisk grænseregion ser dagens lys

Den kommende faste Femern Bælt-forbindelse medfører ikke blot en ny og forbedret transportvej over Østersøen for varer og for mennesker.

Perspektivet er langt større: Den vil bane vejen for en ny dynamisk grænseregion i Europa.

Forbindelsen rejser nye udviklingsperspektiver og skaber grundlaget for hidtil usete muligheder for vækst og udvikling i kraft af øget samhandel, nye kulturelle relationer, udbygget turisme, flere arbejdspladser og ny bosætning.

De muligheder, der rejser sig for fremtidens grænseregion, kommer ikke flyvende som en gave fra himlen. Der skal investeres og arbejdes for at realisere mulighederne.

Forberedelserne er i gang

Mange såvel offentlige som private og privat/offentlige initiativer er allerede taget og igangsat som forberedelse til fremtidens græseregion. Spændende dansk-tyske projekter og samarbejder har set dagens lys, og mange grænseoverskridende relationer er opstået.

Det gælder både inden for uddannelse og business og på det kulturelle område. På begge sider af Østersøen er forberedelserne til øget samarbejdet godt i gang.

Grundlaget for fremtidens grænseregion er i støbeskeen.

Øget forståelse

Nærværende ”Grønbog om udfordringer i en ny grænseregion” er ét af Femern Belt Developments bidrag til at øge forståelsen for de muligheder - men også barrierer - der ligger for region Sjælland i fremtidens Europa.

Vi vil med dette initiativ bidrage til at øge og kvalificere den folkelige debat og dermed synliggøre perspektiverne.

Grønbogen har bl.a. som formål at øge befolkningens selvforståelse ved at sætte fokus på de værdier, der er med til at fastholde områdets egenart. Det er værdier, som får afgørende betydning, når mulighederne i fremtidens grænseregion skal udnyttes i form af vækst og beskæftigelse.

Brug grønbogen

En grønbog har som hovedformål at skabe debat, og det er vores håb, at ”Grønbog om udfordringer i en ny grænseregion” må nå vidt omkring i region Sjælland og blive brugt som grundlag for en frugtbar debat i skoler, foreninger, organisationer m.v. om fremtidens grænseregion.

En sådan debat er en forudsætning for, at vi alle får det fulde udbytte af de nye muligheder, der tegner sig for befolkningen og for erhvervslivet.

Så opfordringen herfra skal være: Brug denne grønbog som inspiration og fortæl andre om den.

Grønbogen er endnu en brik i det puslespil, vi alle skal være med til at lægge for fremtidens Femern Bælt-region.

Publikationen kan downloades her på siden.

Svend Erik Hovmand
formand for Femern Belt Development

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket