Grænsegrønbog præsenteres 10. maj

28. apr 2016

Femern Belt Development har lavet en grønbog om at arbejde og bo i en grænseregion. Grønbogen skal skabe debat om at leve i den kommende Femern Bælt-region.

Vi præsenterer grænsegrønbogen på et seminar tirsdag den 10. maj 2016 kl. 14-17.30 på Factory Lodge, Fabriksvej 2, 4960 Holeby.

Vi indbyder alle til at deltage, fordi vi gerne vil nå ud til en bred gruppe af borgere. Vi planlægger en dag med spændende oplæg og dialog om, hvilken type udvikling vi ønsker med den nye regionsdannelse, og hvordan vi hver især kan være med til at påvirke regionen.

Femern Bælt-regionen er en realitet, selvom den faste forbindelse endnu ikke er bygget. Men hvad er Femern Bælt-regionen? Hvilken geografi dækker den? Hvordan vil den nye regionsdannelse påvirke vores liv? Hvilke værdier og normer bringer ”vi” og ”de” ind i regionen?

Der er mange flere spørgsmål, der kan og skal stilles i den sammenhæng, og der er en dialog og en forberedelsesproces, der skal påbegyndes. For erfaringer fra f.eks. Øresundsregionen viser, at det er godt at forberede en regionsdannelse for at få den fulde effekt, den dag forbindelsen står færdig.

Femern Belt Development har sat en ramme op for at tale om identitet i Femern Bælt-regionen. Vi har afholdt tre seminarer om at ARBEJDE, at BO og at LEVE i en grænseregion. Udgangspunktet har været at samle input fra den danske del af Femern Bælt-regionen, afgrænset til Region Sjællands geografi. Præmissen har været, at hvis man kender sig selv og sit udgangspunkt, kan man bedre byde ind i en udviklingsproces – som det vil være at bygge en ny region op. 

Med dette seminar er det vores ambition, at deltagerne selv vil tage opgaven på sig og begynde at tale om, hvilken type udvikling vi ønsker med den nye regionsdannelse, og hvordan vi hver især kan være med til at påvirke regionen.

Dagens program:

Kl. 14.00 Velkomst v/ Femern Belt Development

Kl. 14.20 Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med det mellemfolkelige i en grænseregion, før infrastrukturen er på plads? Videooplæg fra Martin Klatt, lektor, Institut for Grænseforskning, SDU

Kl. 14.30 Præsentation af Grønbog og paneldebat med deltagere fra grænseseminarerne Moderator Finn Sørensen, Femern Belt Development

Kl. 15.05 Tre korte oplæg til inspiration: Hvordan bygger vi videre på de erfaringer og relationer, der er skabt gennem projekter på tværs af grænsen v/ projektleder Jane Errebo. KultKit - nye veje for grænseoverskridende fællesskaber gennem finansiering af mikroprojekter inden for kultur, sport og fritid v/ projektleder Erla Hallsteinsdottir, Næstved Kommune. BeltLife - nye rammer for borgernært samarbejdet og information i grænseregionen v/ projektleder Jesper Bille, Femern Belt Development

Kl. 15.40 Sit and talk – pause med dialog om, hvordan vi fører debatten videre

Kl. 16.00 Hvordan forpligter vi os ift. det videre arbejde? Paneldebat med moderator Finn Sørensen, Femern Belt Development

Kl. 16.40 Konklusion og afrunding efterfulgt af tapasservering af lokale fødevarer

Tilmelding til Sidsel@femern.info 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket