Direktør Stig Rømer Winther fungerede som moderator på Fehmarn Link Innovation Conference. Foto: Femern Belt Development

7. marts 2024

flic-femern-belt-development

I takt med klimaforandringerne stiger presset på bygge- og anlægsbranchen for at udvikle og ibrugtage grønnere og mere bæredygtige løsninger.

Det blev klart understreget på konferencen Fehmarn Link Innovation Conference 7. marts på Engestofte Gods på Lolland arrangeret af Femern Belt Development i samarbejde med en række partnere som en del af Erhvervsfyrtårn Femern 2-projektet.

De 120 deltagere mødte på konferencen med hovedoverskriften ”Innovating Future Green Megainfrastructure” oplægsholdere fra bygherrer og virksomheder og fik deres bud på fremtidens udfordringer og muligheder, og på fire workshops blev deltagerne præsenteret for nogle af fremtidens løsninger, nye værktøjer og produkter, som også var temaet på en række stande på konferencen.

Nødvendigheden af samarbejde og innovation - i sammenhæng med ibrugtagning af robotteknologi, digitale værktøjer og nye materialer som en del af løsningen i den grønne omstilling - gik som en rød tråd gennem konferencen.

Krav til byggeprojekter
Sund & Bælt Holding A/S, der er bygherre på Danmarks store infrastrukturprojekter - senest Femern Bælt-tunnelen - og kendt som frontløber i implementeringen af grønne løsninger i projekterne, var repræsenteret af CEO Mikkel Hemmingsen, der fastslog, at regeringens CO2-mål betyder, at bygherrer skal fastsætte nye krav til anlægsprojekter, men at virksomheder, der er i stand til at reducere CO2 udledningen får en fordel i forbindelse med udbuddet af byggeopgaver.

Han pegede også på nødvendigheden af at digitalisere vedligeholdelsesprocesserne på byggerier, og at bygge- og anlægsprojekter skal levere mere biodiversitet, end der tages ud. Det sker eksempelvis på Femern-projektet ved at anlægge ny natur ved brug af det sediment, der graves op i tunnel-renden.

Stigende krav om bæredygtighed
”Bæredygtighed er blevet et markedsvilkår, og vi forventes at levere og rapportere på den dagsorden. Mange kunder kræver i stigende grad byggeri, der er konkurrencedygtigt med hensyn til pris, miljøpåvirkning og sociale hensyn. Men både virksomheder og enkeltpersoner er villige til at betale en højere pris, ” sagde Head of Strategy and Sustainability Trine Lyng Madsen, MT Højgaard Danmark A/S, der også hæftede sig ved, at kravene til bæredygtighed i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver er steget voldsomt.

Bæredygtighed og omkostningsbesparelser går hånd i hånd
BM Byggeindustri A/S, der producerer modulbyggeri i træ, har et mål om at spille en central rolle i udformningen af fremtidens boligbyggeri med innovation og bæredygtighed.

På konferencen oplyste Co-owner & Sales Manager Simon Hasbøg, at virksomheden frem mod 2025 for at styrke sin markedsposition vil reducere sine produktionsomkostninger med 10 procent bl.a. ved at implementere bæredygtige metoder som affaldsreduktion og energioptimering.

”Bæredygtighed og omkostningsbesparelser går hånd i hånd og er afgørende for at sikre langsigtet succes,” fastslog Simon Hasbøg.

3D-printede betonkonstruktioner i storskala
Founder & General Manager Henrik Lund-Nielsen, COBOD International A/S havde i sit indlæg fokus på virksomhedens produkter og teknologi til storskala 3D-printede betonkonstruktioner.

Virksomhedens produkter har på byggepladser i mange lande opført de hidtil største, højeste og hurtigste 3D-printede byggeprojekter i verden.

Ved virksomhedens etablering i 2018 var fokus rettet mod mindre byggerier. Nu er det muligt at konstruere selv meget store bygninger med 3D-print-teknologien, og aktuelt oplever COBOD  stigende interesse for 3D-printede løsninger omkring infrastruktur og industrielle produktioner. Henrik Lund-Nielsen demonstrerede på konferencen, hvorledes teknikken kan anvendes på store projekter som eksempelvis vindmølletårne, vand-, biogas- og andre store tanke samt sænkekasser.

Visioner om vækst, job, turisme og grønne løsninger
Ole Georg Andersen, Project manager, Odense Robotics og Pernille Remming, innovationskonsulent i We Build Denmark informerede på konferencen om Erhvervsfyrtårn Femern-projektet.

Ambitionen for Erhvervsfyrtårn Femern er at sikre udnyttelse af det potentiale, der udløses af den faste Femern Bælt-forbindelse. Det skal bl.a. ske ved at udvikle en styrkeposition for danske virksomheder inden for mere bæredygtig mega-infrastruktur gennem innovation og forankring samt deling af viden om nye teknologier, materialer og processer.

Ligeledes er projektets ambition at styrke tiltrækning og opkvalificering af medarbejdere i byggebranchen og introducere brugen af nye teknologier med det formål at gøre dem kompetente til at drive den grønne omstilling.

Vigtigt for små og mellemstore virksomheder
Konferencens moderator, direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development fremhævede i sin opsummering af dagen vigtigheden af, at også små og mellemstore virksomheder implementerer grønne løsninger i deres produktionsprocesser.

Erhvervsfyrtårn Femern-projektet kan assistere virksomhederne i denne proces, betonede Stig Rømer Winther, der også pegede på virksomhedernes mulighed for adgang til ny viden og innovation i det universitetscampus, videns- og læringscenter Fehmarn Innovation Link, der er under opbygning i Rødbyhavn i nær tilknytning til tunnelelement-fabrikken.
Fabrikken vil også fungere efter ibrugtagning af Femern Bælgt-tunnelen som produktionssted for elementer til kommende nye megainfrastrukturprojekter, vindmøller og andre grønne løsninger, der bliver efterspørgsel på i fremtiden.

Partnerne bag Erhvervsfyrtårn Femern
DTU, Teknologisk Institut, Odense Robotics, We Build Denmark, Zealand, Roskilde Universitet, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Develkopment.

Fehmarn Link Innovation Conference var arrangeret i regi af Projekt Erhvervsfyrtårn Femern II - medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU

Yderligere information om Erhvervsfyrtårn Femern her

femern-belt-development

deb-femern-belt-development

fyrtårn-femern-belt-development