Folkemødet åbner med gode Femern-ønsker

16. jun 2016

Direktør Claus Baunkjær, Femern A/S åbnede Femern Belt Developments telt på Folkemødet sammen med regionsrådsformand Jens Stenbæk (i baggrunden) samt folketingmedlem Lennart Damsbo-Andersen og direktør Michael Svane, Dansk Industri.

Femern-projektet fik mange gode lykønskninger med på vejen, da det store anlægsprojekt var i fokus ved åbningen af Femern Belt Developments telt på Folkemødet på Bornholm.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, formanden for Folketingets transportudvalg, Lennart Damsbo-Andersen, og direktør i Dansk Industri, Michael Svane, fremhævede alle tre i deres indlæg den store betydning, Femern Bælt-forbindelsen vil få for vækst og udvikling, ikke kun i Tyskland og Danmark, men også i den øvrige del af Norden.

”Og vi er klar til at bygge den, så snart der foreligger en tysk godkendelse,” sagde direktør Claus Baunkjær, Femern A/S, der for kort tid siden underskrevet kontrakter for 30 mia. kr. med entreprenørkonsortierne.

Tysk opbakning
Den tyske holdning til Femern Bælt-projektet var et centralt tema på åbningsmødet.

”Men der hersker ingen tvivl om den store opbakning til projektet, også i Tyskland,” sagde Claus Baunkjær.

”Forbindelsen blev vedtaget af et flertal i Forbundsdagen, og opbakningen er også stor i lokalparlamentet i Schleswig-Holsten. Og den seneste meningsmåling viser flertal i alle partier bortset fra de grønne, og her er trods alt 39 procent for,” sagde Claus Baunkjær.

Godt for beskæftigelsen
Lennart Damsbo-Andersen, der er formand for Folketingets transportudvalg, havde især fokus på den beskæftigelsesmæssige virkning af tunnel-projektet, der kan medføre en jobskabelse på 6.000 mandeår over en længere periode.

Om den tyske holdning til projektet sagde han, at der skal arbejdes på at klæde de tyske tunnel-tilhængere bedre på, så de kan blive mere synlige i den tyske debat.

Grænseoverskridende
Formanden for regionsrådet, Jens Stenbæk, understregede, at Region Sjælland støtter de mange kræfter, der arbejder for at udnytte det store potentiale, der ligger langs hele fremtidens Femern Bælt-korridor.

”Det er vigtigt, at vi udnytter ventetiden indtil projektet sættes i gang til at synliggøre nyttevirkningen af Femern Bælt-tunnelen. Og vi vil handle grænseoverskridende for at få det til at ske,” sagde Jens Stenbæk.

Vigtig infrastruktur
Michael Svane, Dansk Industri hæftede sig ved den positive effekt af projektet.

”Infrastruktur er vigtig for vækst og beskæftigelse. Der er brød i dét her. Alle vinder, ingen taber,” fastslog Michael Svane, og dermed var debatten i gang på Folkemødet – også om Femern Bælt-forbindelsen.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket