Femern Videns- & Læringscenter i Rødbyhavn blev indviet 1. september. Foto: Femern Belt Development

15. november 2022

vc-femern-belt-development

”Som et ”kinderæg” er det spændende på mere end én måde. Det er nemlig interessant for både studerende, forskere og virksomheder.”

Sådan beskriver rådgiver Michael Svane det nyåbnede Femern Videns- & Læringscenter (FVLC) i Rødbyhavn, der arbejder målrettet på - med udgangspunkt i Femern-forbindelsen – at opbygge en viden og teknologisk ekspertise, der skal gøre Danmark verdensledende inden for grøn megainfrastruktur.

Både studerende, forskere og virksomheder – i første omgang inden for bygge- og anlægsbranchen – kan i kortere eller længere tid arbejde i centeret med udgangspunkt i erfaringerne fra Femern-byggeriet.

michael-svane-femern-belt-development
Michael Svane - i spidsen for Advisory Board. Foto: Femern Belt Development

”Og den viden, der hermed opbygges, kommer også til at gå den anden vej, nemlig tilbage til Femern-projektet. Læring går begge veje, og viden får kun betydning, når den bliver delt. Derfor bliver centeret ikke kun et sted, hvor der doceres, men en ramme for vidensdeling på tværs af sektorer som katalysator for at gøre alle klogere: Studerende, medarbejdere, bygherrer, virksomheder, forskning m.v.,” siger Michael Svane, der er sat i spidsen for FVLC´s Advisory Board.

Hvad kan FVLC tilbyde studerende?
”Videns- og læringscenteret er et spændende sted, der skaber rammerne for at kombinere det fysisk enormt store tunnel-projekt og et læringssted, hvor det bliver muligt at arbejde med den viden, der opbygges i projektet og at afprøve nye teknologier og ideer. Vi har med FVLC skabt en tryg ramme, hvor studerende ganske enkelt bliver klogere i den vekselvirkning, der finder sted mellem uddannelse og den stoflige verden i form af det megaprojekt, der nu begynder at tage fysisk form,” siger Michael Svane, der understreger, at FVLC ikke kun er for studerende på videregående uddannelser.

”Mit hjerte banker også for de håndværksmæssige uddannelser, som vi også vil tage hånd om og inddrage i det store byggeprojekt. Vi vil med FVLC være med til at tale håndværksuddannelserne op og sikre, at alle erhvervsuddannelser får udbytte af dette nye center,” siger Michael Svane.

Hvad kan FVLC tilbyde erhvervslivet?
Den indsamlede viden i Femern Videns- & LæringsCenter skal deles med og forankres i bygge- og anlægsbranchen.

Dermed vil de danske bygge- og anlægsvirksomheder stå stærkt konkurrencemæssigt og have en reel chance for at opfylde visionen om at blive verdensledende inden for grøn megainfrastruktur. Siden er der også mulighed for at læring og viden kan spredes videre ud til andre brancher som f.eks. servicebrancherne til gavn for den generelle produktivitet og eksport.

”De store danske bygge- og anlægsvirksomheder og ingeniørkoncerner indtager betydelige positioner på verdensmarkedet på grund af de store infrastrukturprojekter i Danmark. De er – hvis vi skal bruge fodboldsprog – stærke på hjemmebanen, og i kraft af dette har de også været i stand til at vinde på udebane. Så her står Danmark i forvejen stærkt. I FVLC er vi også optaget af de små og mellemstore virksomheder, som vi gerne vil bringe ind i nogle bedre og stærkere rammer med opbygning af den nyeste viden og nyttiggørelse af den, så virksomhederne får et løft og kompetencer sættes i spil, så de kvalificerer sig til nye opgaver, også udenfor landets grænser,” siger Michael Svane.

Hvilken betydning kan FVLC få for forskningen?
”Vi har en vision om at gøre Femern Videns- & LæringsCenter til et laboratorie for forskning i bæredygtighed indenfor megainfrastruktur projekter,” siger Michael Svane.

”Bæredygtighed er et must, og derfor ser jeg i høj grad, at det er forskningen, der skal være med til at give os en placering og skabe rammer med nogle platforme, hvor vi bliver endnu skarpere på, hvordan vi bygger og anlægger bæredygtigt, hvad enten det drejer sig om millioner af tons stål eller store mængder beton. Det er en nærmest bunden opgave, og vi må hele tiden blive skarpere på, hvordan vi tilgår ressourcerne, og hvordan vi bidrager til mindst muligt CO2-aftryk,” siger Michael Svane.

Har FLVC er tysk perspektiv?
Tyske erhvervsskoler og universiteter har fra begyndelsen vist stor interesse for Femern Videns- & LæringsCenter.

”FVLC er ikke kun et dansk projekt. Vi skal åbne os ud mod omverdenen, herunder ikke mindst Tyskland. Det ligger klart i forlængelse af, at der nu bygges en trafikforbindelse mellem Danmark og Tyskland, som både i byggefasen og i tiden efter tunnelens ibrugtagning på mange måder bringer de to lande endnu tættere sammen, end vi i forvejen er med landegrænsen i Sønderjylland.”

”Jeg ser videns- og læringscenteret ikke kun som et tilbud til små og mellemstore danske virksomheder, men i høj grad også til virksomheder i Nordtyskland,” siger Michael Svane.

Hvordan tegner fremtiden for FVLC?
Femern Videns- & LæringsCenter blev indviet 1. september og er allerede taget i brug af studerende fra Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, og de første virksomhedsorienterede netværksmøder er også på vej.

FLVC er placeret i Adapteo Kontorhotel i Rødbyhavn, men tanken er at permanentgøre centeret med en placering endnu tættere på Femern-byggepladsen.

”Vi håber og tror på, at der gives nye bevillinger, som muliggør den fremtidig drift af centeret,” siger Michael Svane.

”Centerets fremtid er nøje forbundet til Femern tunnelfabrikken, som jeg håber politikerne besluttet sig for at gøre permanent. Det er på rekordtid lykkedes at anlægge Danmarks fjerdestørste havn, og nu skyder verdens største tunnelfabrik op. Det er en kæmpe bedrift, som vi skal glæde os over, og som åbner for uanede perspektiver og bliver strategisk afgørende i realiseringen af fremtidens grønne energiproduktion. Fabrikken vil ikke alene være i stand til at producere store tunnelelementer, men vil også kunne levere til offshoreudbygningen med havvindmølleparker, og det gælder ikke kun de bundfaste, men også fremtidens flydende parker, der også involverer stål og beton.”

”Derfor er det afgørende, at myndigheder, organisationer, fagforeninger, virksomheder og alle andre står sammen og bakker op om permanentgørelse af tunnelfabrikken ud fra en erkendelse af, at den ligger det rigtige sted,” siger Michael Svane.

Fakta om Femern Erhvervsfyrtårn
Femern Videns- & LæringsCenter i Rødbyhavn er en del af Femern Erhvervsfyrtårn.

Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt- forbindelsen er ét af otte erhvervsfyrtårne, som har fået tildelt midler af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Bag Erhvervsfyrtårn Femern er et bredt konsortium af vidensinstitutioner, erhvervsfremme og erhvervsskoler.

Erhvervsfyrtårnet er forankret i Erhvervshus Sjælland, og de øvrige partnere er Femern Belt Development, DTU, RUC, Zealand, We Build Denmark, Copenhagen Capacity, Business Lolland-Falster, Teknologisk Institut og CELF samt de øvrige erhvervsskoler i Region Sjælland. 

Femern Erhvervsfyrtårn er finansieret af REACT-EU-midler.

Læs også

Advisory Board med brede kompetencer i spidsen for Femern Videns- & LæringsCenter

Se video om Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, der har taget Femern Videns- & Læringscenter i brug.