Femern A/S underskriver kontrakt med konsortier

31. maj 2016

Femern A/S har den 30. maj underskrevet anlægskontrakter for en samlet værdi på knapt 30 mia. kr. med de internationale entreprenørkonsortier, som skal stå for opførelsen af den 18 km lange Femern-tunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden.

"Vi er tilfredse med, at der efter flere års forberedelser og udbudsproces nu er skrevet under på de store anlægskontrakter med de vindende entreprenører. Vi kan herefter sætte fuld fokus på arbejdet med den tyske tilladelse, som er en betingelse for, at vi kan gå i gang med byggeriet," siger administrerende direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S.

Visse af de entreprenørkonsortier, som ikke fik tildelt kontrakter, har indgivet klager over udbudsprocessen til Klagenævnet for Udbud, hvor sagerne aktuelt behandles.

Kontrakterne var oprindelig planlagt underskrevet den 13. maj, men underskrivelsen blev af forsigtighedsgrunde aflyst for at afvente resultatet af en gennemgang af klagerne.

Kontrakterne vedr. den samlede sænketunnel og tunnelfabrikken (Tunnel North Contract og Tunnel South Contract) samt kontrakt på etablering af portaler og ramper (Tunnel Portals and Ramps Contract) er indgået med Femern Link Contractors, mens kontrakt om grave- og indbygningsarbejder (Tunnel Dredging and Reclamation) er indgået med Fehmarn Belt Contractors.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket