Femern-projektet skaber interesse for engelsk vækstområde

12. nov 2018

Lokation

Danmark
DK

Eurotunnelen blev taget i brug i 1994 og blev fulgt op af opgradering af det engelske jernbanenet i 2003. Det fik stor betydning for byen Ashford, der siden har oplevet betydelig vækst i befolkningstal og erhvervsudvikling.

En markant befolkningstilvækst og øget erhvervsudvikling har præget den ellers rimeligt upåagtede engelsk by Ashford, der ligger på jernbanelinjen mellem Paris og London.

Vendingen for byen kom i 2003, da jernbanestrækningen mellem London og Ashford, der ligger 79 kilometer sydøst for den engelsk hovedstad, blev opgraderet og rejsetiden med tog nedsat fra 58 minutter til 37 minutter.

Siden da er befolkningstallet i Ashford vokset med 750 husstande om året. Samtidig er beskæftigelsen øget betydeligt på grund af nye virksomheders etablering og ikke mindst væksten i de eksisterende.

Et engelsk mirakel
”Ashford har oplevet et mindre mirakel, som har påkaldt sig interesse langt udenfor landets grænser. Også danske organisationer og politikere ser nu i stigende grad mod byen. Det sker ikke mindst for at lære af det engelske eksempel i lyset af den kommende faste Femern Bælt-forbindelse og udbygningen af Ringsted-Femern Banen,” siger projektleder Jesper Bille, Femern Belt Development.

Femern Belt Development har arrangeret studieture til kanalområdet med fokus på vækst og udvikling på henholdsvis den engelsk og franske side af Eurotunnelen, der blev indviet i 1994.

”Organisationsfolk og politikere, vi har haft med, er blevet meget imponeret af deres oplevelser i Ashford,” siger Jesper Bille.

Økonomisk indsprøjtning
Først i 2003 blev jernbanenettet på den engelske side i tilknytning til Eurotunnelen opgraderet og den kortere rejsetid mellem London og Asford en realitet.

I tilknytning til det udpegede den engelsk regering Ashford som nyt udviklingområde. Beslutningen blev fulgte op af en økonomisk indsprøjtning på 50 mio. pund (ca. 500 mio. kr.) til nye boligprojekter og forbedret erhvervsmiljø.

Virkningen udeblev ikke.

Fra 2003 til 2017 steg indbyggertallet i Ashford med 21.900 til 127.500 personer svarende til en vækst på 20,7 procent.

Pendlere fik lokale job
”Størstedelen af tilflytterne på omkring 750 husstande årligt kommer fra London, fordi folk herfra på grund af den kortere rejsetid kombineret med lavere huspriser og grønne omgivelser fandt det attraktivt at flytte til Ashford,” siger projektleder Jesper Bille.

Hvad der begyndte som øget pendling udviklede sig over årene til vækst i det lokale erhvervsliv.

”Nye virksomheder etablerede sig, men væksten skete ikke mindst i lokalt forankrede virksomheder, der pludselig fik lettere ved at rekruttere medarbejdere,” siger Jesper Bille.

”Og den udvikling har bredt sig til handelslivet med nye butikker til følge. På undervisningsområdet er et Universitet kommet til. Ashford er ved at tage form af en minimetropol,” tilføjer Jesper Bille.

 

  

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket