Femern A/S og Femern Belt Development på vej landet rundt til virksomheder der vil med på tunnelbyggeri

20. feb 2014
Femern A/S og Femern Belt Development dragger på Danmarks Turné for at informere danske virksomheder om mulighederne for at blive underleverandører

Underleverandør til Femern forbindelsen

Virksomheder landet over får nu mulighed for at høre, hvilke konkrete opgaver de kan løse, hvis de vil være leverandør til byggeriet af verdens største sænketunnel. På en række åbne møder over hele Danmark vil Femern A/S sammen med Femern Belt Development fortælle firmaerne om deres muligheder for at deltage i tunnelbyggeriet og i de mange andre kommende bygge- og anlægsopgaver på Sjælland og Lolland-Falster.

Møderne er åbne og gratis. Men du skal tilmelde dig møderne via mail. Læs mere her...

Ni internationale konsortier er allerede i gang med at udarbejde tilbud på selve tunnelen under Femern Bælt og konsortierne har de kommende måneder behov for at komme i kontakt med en række underleverandører fra hele Danmark og Nordtyskland.

Femern A/S har tidligere udarbejdet en vejledning, der beskriver konkrete opgaver, som kan være relevante for underleverandører til tunnelbyggeriet. Med vejledningen kan de mindre og mellemstore virksomheder danne sig et overblik over deres muligheder, og samtidig få direkte kontaktinformation til de internationale entreprenørkonsortier, der er i gang med at udarbejde tilbud til Femern A/S.

I løbet af marts 2014 arrangerer Femern A/S og Femern Belt Development sammen med bl.a. Dansk Industris lokalafdelinger, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Væksthusene og 3F i alt fem informationsmøder fordelt over hele Danmark og der planlægges lignende møder i Lübeck og Flensburg. Det første møde finder sted den 11. marts i Aalborg.

Blandt underleverancerne til Femern Bælt-projektet kan der fx være tale om servicearbejde på maritimt materiel som gravemaskiner og kranudstyr – typisk svejseopgaver - vedligehold af diverse skibe, personalebåde, pramme, dykkerudstyr og lignende. Byggepladserne kan også få brug for assistance til at anskaffe og montere mindre bygninger, fx til kontorfaciliteter eller som mandskabsrum. Hertil kommer kantinedrift, rengøring, taxikørsel samt vagttjeneste og opsætning af hegn omkring byggepladserne.

”Uanset om det er en opgave til 20.000 kr. eller 20 mio. kr., så er det nu virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier. Som statsejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at informere bredt og med informationsmøderne vil vi gerne sikre, at virksomheder i hele landet kender deres muligheder for at få del i opgaverne på tunnelbyggeriet. Byggeriet af Femern Bælt tunnelen kommer til at skabe mange tusinde nye arbejdspladser – især i Danmark. For hver eneste direkte beskæftiget hos entreprenørerne på byggeriet af tunnelen vil der være endnu en beskæftiget hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet,” siger teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S.

På informationsmøderne vil én kontraktdirektør for teknisk afdeling og kommunikationsdirektør for Femern A/S, Ajs Dam sammen med direktør Stig Rømer Winther fra Femern Belt Development orientere om de mange muligheder, virksomhederne har for at deltage i både tunnelbyggeriet og i de mange andre anlægsopgaver, der gennemføres i det østlige Danmark de kommende år.

”Samlet set bliver der i løbet af de næste ti år bygget for op mod 200 mia. kr. på Sjælland og Lolland-Falster. Foruden Femern Bælt tunnelen drejer det sig om sygehus-byggerier, nye motorveje og ny jernbane København – Rødbyhavn, samt en ny Storstrømsbro og et nyt statsfængsel på det nordlige Falster,” siger Stig Rømer Winther. 

I byggefasen forventes det, at der vil være omkring 3.000 ansatte på tunnelfabrikken ved Rødbyhavn. I alt skønnes byggeriet af tunnelen at skabe en beskæftigelse svarende til 55.000 mandeår i alt. Heraf ligger de 25.000 mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på og omkring Femern Bælt, mens 30.000 mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører.

Se også Femern A/S’ ’Vejledning for underentreprenører’

Til redaktionen:
Eventuel henvendelse til Stig Rømer Winther på tlf. 2819 8228 (stig@femern.info)

Kommunikationsdirektør Ajs Dam, Femern A/S, på tlf. 33 41 63 29 (ajs@femern.dk)

 

Informationsmøderne afholdes:

Tilmelding:

Du skal tilmelde dig møderne ved at sende en mail til Heide Petersen info@femern.info. I mailen skal du: i emnefeltet skrive hvilken by og hvilken dato, du ønsker at tilmelde dig.
Dit navn - og virksomhed
Fulde kontaktoplysninger

 

Region Nordjylland
Aalborg Scandic
11. marts 2014
15.30 – 18.30

Region Midtjylland
Nilles Kro, Sabro ved Aarhus
12. marts 2014
08.30 – 11.30

Region Syddanmark
DOK5000, Odense
12. marts 2014
15.30 – 18.30

Region Syddanmark
FDE Center Padborg
13. marts 2014
15.30 – 18.30

Region Sjælland
Ringsted Kongrescenter
17. marts 2014
15.30 – 18.30

 

 

Med venlig hilsen

Femern Belt Development

 

Yderligere Information: Pr & Communications Manager Claus Vesterager Martinus på telefon 2281 0956

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket