Femern- og Brenner-tunnelen i samarbejde

22. sep 2016

Både den faste forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland og Brenner Base Tunnel mellem Østrig og Italien er rekordprojekter med afgørende betydning for det fremtidige europæiske transportnet.

Onsdag 21. september underskrev repræsentanter for projektselskaberne samt medlemmer af de to regionale udviklingsorganisationer STRING og Brenner Corridor Platform en samarbejdsaftale.

EU-Kommissionen har udpeget begge projekter som prioriterede projekter, da de har til formål dels at fjerne flaskehalse for handel, vækst og grænseoverskridende samarbejde, dels at fremme hurtigere, mere effektiv og miljøvenlig transport af passagerer og gods i Europa.

Udveksler erfaringer
Femernbælt-tunnelen og Brenner-tunnelen har forskellige udfordringer. Den ene krydser et hav og den anden en bjergkæde. Men samtidig har begge projekter mange af de samme udfordringer, når det handler om at interagere med det omgivende samfund og at overholde love og regler i to forskellige lande.

Aftalen giver mulighed for, at de to projekter kan udveksle erfaringer og lære af hinanden. Det gælder både tekniske og videnskabelige innovationer, kommunikationsindsatser og fælles opgaver for medarbejderne på områder, hvor et samarbejde vil være til gavn for begge parter.

Skaber nyt forum
Et tættere samarbejde mellem projektselskaberne og det omgivende samfund i form af STRING og Brenner Corridor Platform vil skabe et nyt forum, der betyder, at lokale myndigheder, borgere og organisationer kan tage del i projekterne og de muligheder, den nye infrastruktur giver.

"Et grænseoverskridende megaprojekt er et komplekst forehavende. Hvert projekt er unikt, men på mange områder vil et samarbejde være til gavn for begge parter. Vi glæder os til at udveksle erfaringer med vores samarbejdspartnere i Brenner Base Tunnel", udtaler Peter Frederiksen, bestyrelsesformand i Femern A/S, det danske, statsejede projektselskab, der har til opgave at planlægge og anlægge den faste forbindelse over Femern Bælt.

Udvikling i Europa
"At lære af hinanden, udveksle erfaringer og udvikle videnskabeligt baseret best practice er nøgleord for megaprojekter. Det er i denne ånd, at vi sammen skaber udvikling i Europa, og vi ønsker at deltage i en positiv udveksling med vores venner langs Skandinavien-Middelhavskorridoren", udtaler Prof. Konrad Bergmeister, administrerende direktør i Brenner Base Tunnel SE.

Fjerner flaskehalse
"Den faste forbindelse over Femern Bælt og Brenner Base Tunnel fjerner de største grænseoverskridende flaskehalse og er derfor to af TEN-T-programmets prioriterede projekter. Disse europæiske projekter giver fordele, der rækker langt ud landegrænserne i de medlemsstater, der skal gennemføre projekterne."

"Aftalen passer godt ind i filosofien bag transportkorridoren om at fremme peer-to-peer interaktion, kommunikation, viden og udveksling af bedst praksis. Den er en vigtig milepæl – ikke kun for samarbejde på tværs af landegrænser, men også for et unikt samarbejde på tværs af projekter. På den måde tilfører den reel EU-værdi til vores arbejde med Skandinavien-Middelhavskorridoren", siger Pat Cox, EU-koordinator for transportkorridoren Skandinavien-Middelhavet.

Driver udviklingen
"Store infrastrukturprojekter er med til at drive udviklingen i det omgivende samfund. At etablere den nye infrastruktur til gavn for samfundet kræver dialog, planlægning og politisk vilje. Brenner-tunnelen og Femernbælt-projektet vil komme deres respektive omgivende samfund til gode gennem økonomisk vækst, jobs og bæredygtig udvikling. Vi kan lære af hinanden – og sammen påvirke den politiske beslutningsproces på en måde, der rækker ud over vores regionale og nationale interesser", siger Steen Bach Nielsen, formand for STRING.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket