Femern-konsortier søger underleverandører

08. jun 2016

Konsortierne på Femern-forbindelsen og entreprenørerne på Femern Banen informerede om deres planer for at søge samarbejdspartnere til byggeopgaverne på Fehmarn Link Business Conference.

De store konsortier, der skal bygge Femern-forbindelsen -  Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors - har klare anvisninger til virksomheder, der ønsker at blive underleverandører på det store projekt.

Selvom det endnu er uvist, hvornår byggeriet går i gang, forbereder de vindende konsortier på projektet allerede nu at identificere underleverandører, oplyste de på den første Fehmarn Link Business Conference 8. juni i Holeby.

Femern Link Contractors, der skal bygge tunnelfabrikken og tunnelelementerne, opretter bl.a. en internet-portal, hvor interesserede underleverandører får mulighed for at registrere sig.

Fehmarn Belt Contractors, der skal grave tunnel-renden, opretter bl.a. et underleverandør register.

Femern Link Contractors
Femern Link Contractors har franske Vinci Construction Grand Projects s.a.s som projektleder og deltagelse af bl.a. danske Per Aarsleff Holding A/S.

”Vi får naturligvis brug for underleverandører til projektet, men kan endnu ikke starte en udbudsproces,” oplyste produktionsdirektør Lionel Favre, Vinci Grand Projects på konferencen.

FLC vil dog snarest åbne en web-portal, hvor interesserede leverandører kan give sig til kende og uploade informationer om deres virksomhed.

Fehmarn Belt Contractors
Fehmarn Belt Contractors med bl.a. hollandske Boskalis International B.V. og Vand Oord som deltagere, har disse råd til virksomheder, der ønsker at blive underleverandører:

Send dokumentation, brochurer, kontakt-informationer m.v. til fbcprocurement@boskalis.com og producement@vanoord.com

Virksomhederne bliver registreret i konsortiets management system som en potentiel leverandør.

Hvis der er forretningsmuligheder, vil konsortiet kontakte leverandørerne for yderligere information, oplyste projektdirektør Frank Stikkel, på Fehmarn Link Business Conference 2016.

MJ Eriksson
MJ Eriksson, der har vundet opgaven på jordarbejderne på opgradering af Femern-banen, oplyse på konferencen, at virksomheden p.t. har den nødvendige arbejdskraft til opgaven, men at dette kan ændre sig, og der ofte er brug for uddannede medarbejdere.

Vedrørende maskinel forventer M.J. Eriksson at få brug for at leje mindre entreprenørmaskiner.

M.J. Eriksson vil også efterspørge bl.a. grus og dræningsmateriale samt transport af materialer.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket