4. november åbner Femern Agency på Vestre Kaj 68 i Rødbyhavn

Femern Agency er et samarbejde i en selvstændig organisation mellem Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og CELF i forhold til at servicere virksomheder og ansatte i forbindelse med Danmarks største anlægsbyggeri – den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Placeringen på Vestre Kaj er midlertidig. Femern Agency rykker senere helt ind på sitet for resten af byggeperioden.

Assistance til Femern-medarbejdere
Femern Agency kan bl.a. assistere medarbejdere på anlæggelse af Femern-forbindelsen med at få opholdstilladelse og at betjene de mange ansatte i forhold til eksempelvis internationalt kørekort og andre borgerserviceopgaver.

One point of contact
Den bærende idé bag samarbejdet er ”One point of contact”. Femern Agency er et unikt samarbejde mellem de to kommuner og den lokale uddannelsesinstitution CELF, hvor rekruttering af arbejdskraft og myndighedsopgaver er de centrale opgaver. Parterne ønsker med denne organisering at være helt tæt på, så kontakt og vidensdeling kan ske til gavn for alle parter.

Femern Agency med fra start
”Vi ønsker at være fysisk tilstede i forhold til den meget vigtige opgave for Lollands fremtid, og vi vælger at åbne nu, så vi kan servicere byggeriet fra start,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder udtaler: ” Vi har stort fokus på og forventninger til denne vigtige opgave til gavn for hele områdets arbejdsmarked og infrastruktur”.

Michael Bang, administrerende direktør for uddannelsesinstitutionen CELF supplerer: ”Vi glæder os til at servicere entreprenørerne helt tæt på med emner om lærlinge og efteruddannelse”.

Femern Agency ligger i samme kontorfacilitet som Femern Belt Development.