FBD med i nyt EU-projekt for et bedre miljø

30. maj 2016

Fra Passage-projektets åbning i Frankrig ses længst til venstre projektleder Jesper Bille, Femern Belt Development.

Hvordan kan CO2-udslippet begrænses på de store europæiske trafik-knudepunkter?

Det er én af opgaverne i et nyt EU-projekt, der har fokus på de maritime grænseregioner.

Èn af disse er Femern Bælt, og derfor har Femern Belt Development engageret sig som deltager i projektet sammen med en tysk samarbejdspartner.

”Maritime grænseregioner er vigtige passage punkter, som har et stort trafikpres og mange aktiviteter, der skaber en stor udledning af CO2. Sådan et bælt er Femern Bælt. Scandlines har allerede gjort en stor indsats for at bringe CO2-udslippet ned, men der kan gøres mere. Derfor er Femern Belt Development gået med i dette projekt,” siger projektleder Jesper Bille, der repræsenterer Femern Belt Development i projektet.

4-årigt projekt
”Passage” er navnet på projektet, der ledes af bystyret i den franske by Pas-de-Calais ved Dover Strædet med den fransk-tyske kanal-forbindelse.

Derudover har projektet deltagere fra Finland, England, Italien og Grækenland.

Deltagerne skal udveksle erfaringer med initiativer og projekter, der har succes med nedbringelse af CO2-udslippet i de maritime grænseregioner.

”Sammen med vores tyske partner vil vi på basis af erfaringer fra de andre regioner forsøge at igangsætte initiativer, der kan nedbringe CO2-udslippet og dermed bidrage til en bæredygtig økonomi,” siger Jesper Bille.

EU-projektet løber over fire år frem til 2020 og har et budget på omkring 14 mio. kr. og er støttet af Interreg Europe.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket