Den dansk-tyske Femern-dialog øges

04. nov 2016

Lokation

Danmark
DK

Lennart Damsbo-Andersen øger dialogen med sine tyske kolleger.

Dialogen mellem dansk og tyske transportpolitikere udbygges stadig, ikke mindst med fokus på den kommende faste Femern Bælt-forbindelse.

Medlemmer af den Forbundsdagens transportudvalg mødtes 2. og 3. november med Folketingets transportudvalg i København for at drøfte transportspørgsmål af fælles interesse.

”Vi havde meget givende samtaler. Femern-projektet var helt naturligt dét, der fyldte mest på dagsordenen,” siger formanden for transportudvalget, Lennart Damsbo-Andersen.

Mere positiv holdning
Lennart Damsbo-Andersen hæfter sig efter mødet med de tyske kolleger først og fremmest ved en mere positiv holdning til Femern-projektet, end tilfældet var, da de mødtes i Berlin for et år siden.

”På mødet bekræftede vore tyske kolleger – også modstanderne af projektet – at de står ved den dansk-tyske aftale om at anlægge den faste forbindelse, og at de vil gøre alt for at medvirke til, at den aftalte tidsplan for projektet overholdes,” siger Lennart Dambo-Andersen.

Rejser nye perspektiver
De tyske transportpolitikere mødtes under deres besøg med erhvervsudviklingschef Steen Wæver, Business LF, der informerede om de muligheder, Lolland-Falster bl.a. ser for øget beskæftigelse og uddannelse både før, under og efter anlæggelsen af Femern-forbindelsen.

”Det er min klare opfattelse, at det ikke mindst gjorde indtryk på de tyske politikere, at tyske virksomheder planlægger etablering i Danmark. Det rejser perspektiver for Nordtyskland, hvor Femern-forbindelsen også skaber nye muligheder for erhvervsudvikling. Det har vi en fælles interesse i at medvirke til at udnytte,” siger Lennart Damsbo-Andersen.

Dialogen udbygges
Dialogen mellem de danske og tyske politikere på transportområdet, og ikke mindst med fokus på Femern-forbindelsen, fortsættes og udbygges de kommende år.

Der planlægges et nyt møde mellem transportudvalgene i løbet af 2017 i Berlin.

Derudover skal det danske transportudvalg til Kiel for at mødes med kolleger fra Schleswig-Holstein, hvor også Forbundsdagens transportudvalg inviteres til at deltage.

”Det er tydligt, at dialog er en meget væsentlig faktor, når vi skal rydde misforståelser af vejen, men også når vi vil sikre det størst mulige udbytte af Femern-forbindelsen i begge lande,” fastslår Lennart Damsbo-Andersen.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket