De skal bygge Femern Bælt-tunnelen

07. mar 2016

Lokation

Danmark
DK

Femern A/S har udpeget de entreprenører, der skal bygge Femern Bælt-tunnelen, når de tyske myndigheder har sagt god for projektet. Feltet af entreprenører er internationalt sammensat.

Forligskredsen bag den faste Femern-forbindelse har fredag 4. marts givet Femern A/S mandat til at udpege de foretrukne bydere på de store tunnelkontrakter med henblik på at indgå betingede kontrakter senest medio maj 2016.

Betingede kontrakter indebærer, at der underskrives en endelig og bindende anlægskontrakt med de vindende entreprenører, men dog således, at selve anlægsarbejdet først bliver påbegyndt, når der foreligger en tysk byggetilladelse. Kontrakterne løber frem til udgangen af 2019 med mulighed for genforhandling på det tidspunkt.

De skal bygge sænketunnelen og tunnelfabrikken
Konsortium: 
Femern Link Contractors (FLC)

Entreprenører:
VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Frankrig)
Per Aarsleff A/S (Danmark)
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland)
Max Bögl Stiftung & Co. KG (Tyskland)
CFE SA (Belgien)
Solétance-Bachy International S.A.S. (Frankrig)
BAM Infra B.V. (Holland) 
BAM International B.V. (Holland)

Underentreprenør:
Dredging International N.V. (Belgien)

Rådgiver:
COWI A/S (Danmark)

De skal bygge portaler og ramper
Konsortium
Femern Link Contractors (FLC)

Entreprenører
Per Aarsleff A/S (Danmark)
VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Frankrig)
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland)
Max Bögl Stiftung & Co. KG (Tyskland)
CFE SA (Belgien)
Solétance-Bachy International S.A.S. (Frankrig)
BAM Infra B.V. (Holland) 
BAM International B.V. (Holland)

Rådgiver:
COWI A/S (Danmark)

De står for grave- og indbygningsarbejder
Konsortium
Fehmarn Belt Contractors (FBC)

Entreprenører:
Boskalis International B.V. (Holland)
HOCHTIEF Solutions AG (Tyskland)
Ed. Züblin AG (Tyskland)
Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Holland)

Rådgivere:
SWECO Danmark A/S (Danmark)

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket