Dansk-tysk samarbejde har kraften til øget vækst

29. sep 2016

Lokation

Danmark
DK

Borgmester Holger Schou Rasmussen

"Samarbejdet hen over Femern Bælt får stadig større vægt, og betydningen af det når bredere og bredere ud,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen

”Viljen til øget dansk-tysk samarbejde er til stede, og i samarbejdet ligger kraften til at øge væksten og skabe en dynamisk Femern Bælt-region med international styrke,” fastslår borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, der også er formand for Femern Belt Development.

Han mener, at den netop afviklede event Fehmarnbelt Days i Hamborg med omkring 1.000 deltagere fra Danmark og Tyskland både viste viljen til samarbejde og behovet for det.

”Det står klart, at ikke mindst repræsentanter fra tyske virksomheder i stigende grad nu også taler for et øget tysk-dansk samarbejde, fordi det rejser nogle unikke nye muligheder til gavn for vækst og beskæftigelse på begge sider af Femern Bælt,” siger Holger Schou Rasmussen.

Tunnelen er afgørende
”Femern Bælt-tunnelen og styrkelsen af infrastrukturen i både Danmark og Tyskland er af afgørende betydning for udviklingen af Femern Bælt-regionen. Men regionen skal ikke først udvikles, når disse projekter er en realitet. Det skal ske allerede nu, og det er heldigvis i gang på flere felter. Også det står klart efter Fehmarnbelt Days, der var en manifestation af viljen til at styrke samarbejdet hen over Femern Bælt. Men der skal mere fart og styrke på. Der ligger en stor opgave i at kommunikere budskabet om regionens muligheder bredt ud,” siger Holger Schou Rasmussen.

Tiltræk investorer
Rambølls tyske topchef, Jens-Peter Saul, der også er formand for Dansk-Tysk Handelskammer, har klart fremhævet betydningen af allerede nu at markedsføre Femernbælt-regionen for at tiltrække investorer og virksomheder.

”Jeg er enig i, at det også vil være muligt at tiltrække investorer og virksomheder fra USA og Asien, fordi regionen ikke mindst er stærk inden for bæredygtighed og miljøteknologi. Hamborg har bl.a. udviklet sig til Tysklands førende by for vindteknologi, hvilket passer godt ind i danske kompetencer, som Jens-Peter Saul så rigtigt har påpeget,” siger Holger Schou Rasmussen.

Politisk samarbejde
Også fra politisk hold ses klare tegn på betydningen af at styrke det dansk-tyske samarbejde, og ikke mindst Hamborg og København viser vejen.

”Det er af enorm betydning, at metropolerne ikke bekriger hinanden, men tværtimod finder sammen. Det er afgørende for Femernbælt-regionens succes. Jeg er enig med regionsrådsformand Jens Stenbæk, der også er næstformand i Femern Bælt Komitéen, når han påpeger, at alt det, der ligger mellem København og Hamborg er lige så vigtigt, interessant og attraktivt, og at det er vigtigt at forbinde landdistrikterne med det urbane, både transportmæssigt og digitalt,” siger Holger Schou Rasmussen.

Dansk-tysk samarbejde
På nationalt plan har Hamborg og København/Malmø intensiveret deres samarbejde. Regionalt har Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein udarbejdet en handlingsplan og er gået sammen om at skabe innovation, vækst og arbejdspladser med den kommende Femernforbindelse som omdrejningspunkt for samarbejdet.

Lolland Kommune har på politisk plan gennem flere år opbygget tætte relationer til tyske kolleger på Femern.

”Dette forhold udvikles hastigt, og vi er blevet gode til at informere hinanden og til at mødes, når vi finder det vigtigt. Jeg vil nu arbejde for at udvide samarbejdet til også at omfatte kommuner længere nede i Tyskland, hvor der også er bekymring for det kommende store anlægsprojekt. Jeg vil gerne bidrage til at formidle de erfaringer, vi fra dansk side har med store anlægsprojekter. Jeg har fuld forståelse og respekt for den bekymring og modstand, der findes på tysk side. Det oplevede vi også omkring Storebælts-og Øresundsforbindelsen, men nu glæder man sig over de muligheder for vækst og udvikling, de har skabt,” siger Holger Schou Rasmussen.

Øget selvbevidsthed
Også den nyvalgte formand for STRING-samarbejdet, der strækker sig fra Skåne over København og Region Sjælland til Hamborg, regionsrådsmedlem Steen Bach Nielsen, vil sætte fokus på vækstpotentialer i STRING-korridoren.

STRING vil ”tænde op under de indre dynamikker, der genereres, når mennesker mødes for at udforske mulighederne for en ny og tættere forbundet korridor”.

”Netop dette er vigtigt, nemlig at vi også inddrager borgerne i arbejdet med at skabe fremtidens Femern Bælt-region, så der hele vejen rundt skabes en øget selvbevidsthed, også i landdistrikterne,” siger Holger Schou Rasmussen.

 

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket