Dansk-tysk mediesamarbejde undersøges

03. nov 2016

Lokation

Danmark
DK

Mulighederne for et samarbejde mellem danske og tyske mediehuse bliver nu undersøgt på initiativ af Femern Belt Development og Kreis Ostholstein

Formålet er at øge interessen for danske forhold i Tyskland og omvendt gennem artikler i de medvirkende mediehuses aviser samt på internettet.

”Mediehusene spiller en vigtig rolle, når vi vil øge befolkningens kendskab til naboen på den anden side Femern Bælt. Og denne proces er af stor betydning for at skabe en mellemfolkelig identitet i fremtidens Femern Bælt-region og dermed styrke mulighederne for øget vækst og velstand”, siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Mulighederne for et samarbejde mellem mediehusene undersøges de kommende måneder af Femern Belt Development og Kreis Ostholstein i kraft af en bevilling fra Interreg-projektet KultKit, der yder tilskud til mikro-projekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse.

Det er tanken at opbygge en model for et samarbejde mellem de medvirkende mediehuse.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket