Borgermøder skal oplyse om muligheder i Femern-projektet

30. jun 2016

Borgermøder og workshops i Danmark og Tyskland og fælles dansk-tyske arrangementer er centrale elementer i et initiativ, Femern Belt Development arbejder på.

Initiativet med arbejdstitlen ”BeltLife” har som hovedformål at styrke befolkningens viden om Femern Bælt-projektet og de muligheder, det skaber for vækst og udvikling på begge sider af bæltet.

Initiativet planlægges til at begynde i sommeren 2017, og det skal løbe over en 3-årig periode.

Borgerinddragelse
”Vi stræber mod en høj grad af borgerinddragelse for i god tid at forberede så mange som muligt på fremtidens grænseoverskridende Femern Bælt-region,” siger projektlederne Jesper Bille og Tonni Kragh, Femern Belt Development.

Femern Belt Development har knyttet en række kommuner i Region Sjælland samt tyske partnere til projektet.

”Men vi vil gerne i kontakt med andre, som kunne være interesserede i at være med,” siger Jesper Bille og Tonni Kragh, der også er klar med yderligere oplysninger.

Kontakt og yderligere information:
Jesper Bille, tlf. 4025 1093, e-mail: jesper@femern.info

Tonni Kragh, tlf. 5273 0520, e-mail: tonni@femern.info

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket