43 procent af indbyggerne i Hamborg og Schleswig-Holstein er neutrale i forhold til anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen, 34 procent er positive og 14 procent er negative.

Det viser en meningsmåling foretaget af You Gov for organisationen STRING, der er et samarbejde mellem regionerne Hamborg, Slesvig-Holsten, Sjælland og hovedstadsregionen København samt Skåne.

Undersøgelsen er gennemført før den seneste udmelding om yderligere forsinkelse i den tyske godkendelsesproces.

Sjællænderne er positive
Næsten to tredjedele (62 procent) af befolkningen på Sjælland uden for hovedstadsområdet er positive over for Femern Bælt-projektet, og medregnet hovedstadsområdet er 54 procent positive, mens 11 procent er negative og 27 procent neutrale.

I Skåne er 48 procent af befolkningen positive, 2 procent er negative og 30 procent neutrale.

Få modstandere på begge sider
STRING peger på, at antallet af borgere i Nordtyskland og Sjælland, der forholder sig negativt til den faste forbindelse, ligger på samme lave niveau, 14 procent i Nordtyskland og 11 procent på Sjælland.

Behov for mere information
Formanden for STRING, Steen Bach Nielsen, Region Sjælland hæfter sig ved, at modstanden mod Femern Bælt-forbindelsen ikke er større end i Danmark og Sverige.

”Trods de massive kampagner, miljøorganisationer og rederiet Scandlines har gennemført mod Femern-projektet, er resultatet slående. Kun 14 procent har erklæret sig negative. Bedømt ud fra medie-omtalerne skulle man tro, modstanden var endnu større,” siger Steen Bach Nielsen og fortsætter:

”I Nordtyskland forholder 43 procent sig neutrale i forhold til Femern-projektet. Det betyder, at vi skal være endnu bedre til at informere om, at projektet medfører betydelige fordele for hver eneste borger i STRING-området. Økonomien bliver stimuleret, der vil opstå flere jobs, og miljøet bliver forbedret. Alle vi, der er involveret i dette projekt, bør gå ud og fortælle meget mere om det.”

Yderligere information
Læs mere på  STRING´s hjemmeside