Beskeden tysk modstand mod Femern-projektet

19. dec 2016

Lokation

Danmark
DK

43 procent af indbyggerne i Hamborg og Schleswig-Holstein er neutrale i forhold til anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen, 34 procent er positive og 14 procent er negative.

Det viser en meningsmåling foretaget af You Gov for organisationen STRING, der er et samarbejde mellem regionerne Hamborg, Slesvig-Holsten, Sjælland og hovedstadsregionen København samt Skåne.

Undersøgelsen er gennemført før den seneste udmelding om yderligere forsinkelse i den tyske godkendelsesproces.

Sjællænderne er positive
Næsten to tredjedele (62 procent) af befolkningen på Sjælland uden for hovedstadsområdet er positive over for Femern Bælt-projektet, og medregnet hovedstadsområdet er 54 procent positive, mens 11 procent er negative og 27 procent neutrale.

I Skåne er 48 procent af befolkningen positive, 2 procent er negative og 30 procent neutrale.

Få modstandere på begge sider
STRING peger på, at antallet af borgere i Nordtyskland og Sjælland, der forholder sig negativt til den faste forbindelse, ligger på samme lave niveau, 14 procent i Nordtyskland og 11 procent på Sjælland.

Behov for mere information
Formanden for STRING, Steen Bach Nielsen, Region Sjælland hæfter sig ved, at modstanden mod Femern Bælt-forbindelsen ikke er større end i Danmark og Sverige.

”Trods de massive kampagner, miljøorganisationer og rederiet Scandlines har gennemført mod Femern-projektet, er resultatet slående. Kun 14 procent har erklæret sig negative. Bedømt ud fra medie-omtalerne skulle man tro, modstanden var endnu større,” siger Steen Bach Nielsen og fortsætter:

”I Nordtyskland forholder 43 procent sig neutrale i forhold til Femern-projektet. Det betyder, at vi skal være endnu bedre til at informere om, at projektet medfører betydelige fordele for hver eneste borger i STRING-området. Økonomien bliver stimuleret, der vil opstå flere jobs, og miljøet bliver forbedret. Alle vi, der er involveret i dette projekt, bør gå ud og fortælle meget mere om det.”

Yderligere information
Læs mere på  STRING´s hjemmeside

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket