Anden tyske Femern-høring afsluttet

30. aug 2016

26. august sluttede den anden offentlige høring i Tyskland af de opdaterede ansøgningsdokumenter for Femern Bælt-forbindelsen, og Femern A/S vil i de kommende uger modtage flere tusinde høringssvar.

Regeringen i Kiel har oplyst i de tyske medier, at der er kommet over 9.000 høringssvar, de fleste af dem standard-indsigelser fra private.

I høringsperioden har privatpersoner, virksomheder og organisationer haft lejlighed til at granske de forbedringer af ansøgningsmaterialet, som er blevet foretaget på baggrund af den første høring af ansøgningen om byggetilladelse i 2014-15.

Det er den uafhængige høringsmyndighed i Kiel, som er ansvarlig for høringen, og her er man nu ved at registrere alle høringssvar.

Analyserer høringssvarene
"Vi ser nu frem til, at høringsmyndigheden fremsender alle indsigelser til os i september. Herefter vil vi gå i gang med at analysere høringssvarene og sammen med myndighederne i Slesvig-Holsten vurdere de næste skridt i processen. Vi i Femern A/S og vores medansøger på den tyske side, LBV Lübeck, skal besvare hvert enkelt spørgsmål. Vi står klar med vores hold af interne og eksterne tyske eksperter til at give fyldestgørende svar på alle de rejste spørgsmål," siger Claus Dynesen, projektdirektør i Femern A/S.

Femern-forbindelsens tyske del skal godkendes af de tyske myndigheder, før byggeriet kan gå i gang. I Danmark blev Femern-forbindelsens danske del godkendt af Folketinget med anlægslovens vedtagelse i 2015.

Stor offentlig interesse
”De mange høringssvar vidner om den meget store interesse, der er blandt borgerne for de konsekvenser, anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen kan have. Når alle spørgsmål er grundigt besvaret af Femern A/S, vil der foreligge et solidt og fast fundament under det videre forløb af projektet,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Han glæder sig over, at debatten om Femern Bælt-projektet i Tyskland nu er blevet mere nuanceret efter at den pro-aktive forening, Beltoffen, har styrket sine informations-aktiviteter.

Læs også:  Beltoffen går i offensiven

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket