Bibliotek

Fast Forbindelse Femern Bælt - Finansiel Analyse 2004

I forhold til 2003-beregningerne er forudsætningerne i de nye, finansielle analyser (benævnt april 2004) ændret på følgende punkter:

  • Åbningsår ændres fra 2012 til 2015
  • Anlægsoverslaget tillægges 1.000 mio. kr. (2003-priser)
  • Reduktion af udgifter til drift, vedligehold og reinvesteringer til gennemsnitlig 400 mio. kr. årligt (2003-priser)
  • Realrenten reduceres til 3,5%
  • Trafikvæksten på 1,7% p.a. i perioden 2015-2039 og derefter ingen vækst. 

Fixed Link across Fehmarnbelt -Financial Analysis 2004

Compared with the 2003 calculations, assumptions in the new financial analyses (labelled April 2004) have been changed as follows:

  • Opening year changed from 2012 to 2015
  • Construction budget is increased by 135 m EUR (2003 prices)
  • Reduction of operating and maintenance costs as well as re-investments to an average of 54 m EUR annually (2003 prices)
  • Real interest rate reduced to 3.5 %
  • Traffic growth rates of 1.7% per year in the period 2015-2039 and no traffic growth hereafter. 

Femern Bælt - En ny forbindelse til Europa 2004

Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: “Hvad skal vi med den bro? Færgerne fungerer jo udmærket.” Hertil vil jeg svare, at denne holdning også var udbredt, da man skulle beslutte de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Men spørger man i dag, har de fleste svært ved at forestille sig Danmark uden disse forbindelser.

Notat Realrenteforudsætning i relation til Femern Bælt forbindelsen 2004

Realrenten er en af de centrale antagelser i de finansielle konsekvensberegninger vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. Nedenfor redegøres nærmere for realrentebegrebet og de anvendte forudsætninger i analyserne af Femern Bælt forbindelsen.

Hvad er realrenten?

Realrenten defineres som den faktiske, nominelle rente korrigeret for den forventede inflation.

Femern Belt Forum - Konsulentundersøgelse havne slutrapport 2004

På grundlag af en detaljeret dataindsamling foretaget gennem besøg hos havne- administrationer og kommuneforvaltninger er der gennemført en vurdering af de enkelte faciliteter og planer i forhold til forventede aktiviteter og processer i forbindelse med etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Empirisk dataindsamling og registrering heraf er foretaget i løbet af oktober 2004. Den indledende dataindsamling er suppleret og yderligere underbygget under opgavens gennemførelse. 

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket