Bibliotek

Development Corridor Berlin Rostock Gedser Oresund region 2004

This study (1st phase) analyses traffic demand (up to 2015) in the relevant competition corri- dor of the Rostock-Gedser line, for passengers and freight, by road and by rail. It describes the competitive position of this route compared to other routes today and in the future (with improvements at the Fehmarn Belt and at other hinterland lines) and identifies the catchment area of Rostock-Gedser. On this basis, a rough estimate of potential traffic volumes to be at- tracted to Rostock-Gedser is made, assuming specified improvements.

Fælles Erklæring om samarbejde mellem Trafikministeriet Danmark og Tyskland 2004

  1. Trafikministeriet i Kongeriget Danmark og Forbundsministeriet for Transport, Byggeri og Bolig i Forbundsrepublikken Tyskland påskønner, at de reviderede ret- ningslinier for udviklingen af det transeuropæiske transportnet, som blev vedtaget af Europaparlamentet og Rådet i april 2004, omfatter projektet om en fast forbin- delse over Femern Bælt med tilsluttende jernbaneforbindelse i Danmark og Tysk- land som et af de prioriterede projekter. Danmark og Tyskland er enige om ...

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket