Bibliotek

Analyse af de regionale effekter Sammenfatningsnotat 2006

I juni 2004 blev der offentliggjort en analyse af de dynamiske og strategiske effekter af en fast forbindelse over Femern Bælt. Analysen viste, at den faste forbindelse forventes at få de forholdsvis største langsigtede effekter for de regioner, der er beliggende tættest på forbindelsen. Analysen kvantificerede nogle af disse effekter. Værdien heraf blev opgjort til ca. 3 mia. kr.

I forlængelse heraf er der gennemført en fælles dansk-tysk analyse af de regionale effekter for Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein af Femern Bælt-forbindelsen.

Traffic restrictions due to wind Fehmarn Belt on the bridge 2005

This report documents the calculations carried out in order to estimate the wind climate at the site where the Fehmarn Belt bridge is planned. Further, an estimate of how often and for how long traffic restrictions will be enforced according to stated criteria (sec. 3.2) is given. This estimate is given both as a total percentage of time and as a mean distribution of restrictions over the year. We perform the same analysis for the Øresund and the Great Belt bridge and compare the result with the actual fractions.

Fixed Link across the Fehmarn Belt Effect on Emissions to Air 2005

The content of the report is as follows. In chapter 3 the applied methodology and assumptions are presented followed by the results of the analysis in chapter 4. Chapter 5 gives a description of the traffic volumes. Then chapter 6 describes the emission factors from ferries Chapters 7-9 describe emission factors from road transport from the three different air pollution models, TEMA2000, HBEFA and COPERT. Finally, chapter 10 describes the emission factors from trains.

Construction of a fixed link Fehmarnbelt preliminary risk assessment on birds 2005

In this report surveys and literature on bird occurrences, which could potentially be affected by the construction and operation of a fixed link across Fehmarnbelt, have been compiled. Both the Danish and German part of Fehmarnbelt hold several breeding, moulting, staging and wintering waterbird species, which occur in internationally, nationally and regionally important numbers. In addition, the entire Fehmarnbelt is placed on a main migration route of mainly waterbirds, raptors and passerines.

Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt 2005

Etablering af en fast forbindelse via Femern Bælt forventes at påvirke trafikken på bane i Danmark. Specielt for godstrafikken forventes der en betydelig vækst drevet af de konkurrencemæssige fordele i relation til såvel vejtrafikken som til færgeruterne mellem Sverige og Tyskland. Herudover forventes stort set al transiterende banetrafik at ændre rute fra den nuværende via Storebælt og landegrænsen til en fremtidig via Femern Bælt, ligesom den internationale trafik mellem Østdanmark og kontinentet forventes omlagt fra ruten via Storebælt til ruten via Femern Bælt.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket