Bibliotek

Broprojekt - Femern Bælt Forbindelsen - Folketidende 2007.pdf

Broen over Femern Bælt er mere end bare stål og beton. Den er også fundamentet i en fremtid, der byder på udviklingsmulighe- der større end vi i dag er i stand til at forestille os.

Et er byggeriet, der vil give beskæftigelse til mellem 5000 og 7000 medarbejdere – noget helt andet og meget mere afgørende er hvordan Lolland-Falster formår at udnytte de muligheder for fremtiden, som broen giver.

Barrieren und potentiale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Fehmarnbelt Region 2007 - Zusammenfassung

Von Februar bis September 2006 haben das Institut for Grænseregions- forskning in Aabenraa und das Institut für Regionalforschung in Kiel (im Folgenden: die Partnerinstitute) in enger Zusammenarbeit eine Analyse der Grenzbarrieren in der Fehmarnbelt Region erstellt. Die Analyse wurde um strategische und konkretpraktische Überlegungen zur Überwindung von Grenzbarrieren, um Szenarien zur Einschätzung von Potentialen grenzüberschreitender Zusammenarbeit und um Überlegungen zu ihrer Intensivierung ergänzt.

Barrieren und potentiale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Fehmarnbelt Region 2007

Dieser Bericht wurde im Rahmen des Projektes Profil der Interreg III A – Zusammenarbeit Storstrøms Amt–Ostholstein–Lübeck erstellt. Er ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Grenzregionsforschung an der Universität Süddänemark und dem Institut für Regionalforschung der Universität Kiel (im Folgenden: die Partnerinstitute).

Barriere og potentialer i det grænse overskridende samarbejde 2007

Denne rapport er resultatet af et samarbejde mellem Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet og Institut for Regionalforskning ved Christian Albrechts Universitet i Kiel (i det følgende: Partnerinstitutterne) og er udarbejdet inden for rammerne af Interreg III A samarbejdet Storstrøms Amt-Ostholstein-Lübecks “Projekt Profil”.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket