Bibliotek

Lolland Kommune - Den faste forbindelse over Femern Bælt - Lollands handlemuligheder 2009

Der er truffet politisk beslutning om, at der skal laves en fast forbindelse over Femern Bælt. Det vil påvirke Lolland på både kort og langt sigt. Lolland Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne om at analysere situationen for kommunen i anlægsfasen i forbindelse med byggeriet af forbindelsen, herunder mulige ulemper for Lolland Kommune.

Fakta om Femern - den faste forbindelse og regionen. Aug 2009

Etableringen af ny infrastruktur har altid medført store følelser og store forandringer. Mennesker berøres af ændringer i transportmønstre. Nogle reagerer negativt på forandringer, andre ser mulighederne. Men for alle gælder, at viden er vigtig for at kunne forstå forandringerne, så holdninger og aktiviteter kan baseres på et informeret grundlag.

I denne publikation har vi søgt at informere om den faste forbindelse over Femern Bælt. Vi har også søgt at danne et billede af det geografiske område og af de samfund, som involveres i og berøres af etableringen af forbindelsen.

Lovforslag nr. L 99 om Femern Bælt-forbindelsen 2008

Ratifikation

§ l. Traktat af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tysk- land om en fast forbindelse over Femern Bælt kan ratificeres på Danmarks vegne.

Projektering

§ 2. Transportministeren bemyndiges til at foretage den forberedelse, undersøgelse og projektering og de andre dispositioner, som er nødvendige med henblik på etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt samt tilhørende landanlæg i Danmark.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket